Maatschappelijke business case NAH-gezinsondersteuning


In opdracht van ons hebben Dock4 Organisatieadvies in Zorg en Brainproject een maatschappelijke business case voor NAH-gezinsondersteuning ontwikkeld. Deze business case beschrijft wat NAH-gezinsondersteuning precies inhoudt en laat de economische en maatschappelijke kosten en opbrengsten zien. De conclusie is dat investeren in NAH-gezinsondersteuning loont.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een kind heeft een grote impact op het hele gezin. Sommige gezinnen hebben hierbij ondersteuning nodig. Wij hebben de afgelopen jaren samen met 15 zorgorganisaties een specialistisch aanbod van gezinsbegeleiding- en behandeling ontwikkeld. De maatschappelijke business case is het meest recente resultaat en heeft als doel de meerwaarde van de gezinsondersteuning aan te tonen. 

De maatschappelijke business case geeft gemeenten en andere financiers een breed en concreet inzicht in wat gezinsondersteuning inhoudt, wat het doel is en wat de positieve maatschappelijke effecten zijn. Het document kan gebruikt worden als onderlegger en discussiestuk in gesprekken tussen aanbieders en financiers.