Matrix voor duurzaam preventiebeleid


Gemeenten die aan de slag willen met een duurzaam preventiebeleid, kunnen hiervoor deze preventiematrix gebruiken. Hij geeft een handig overzicht van de activiteiten en interventies die er in de gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. De matrix maakt ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht nodig hebben. Gemeenten en professionals kunnen de matrix op verschillende manieren gebruiken, al dan niet samen met burgers.

Problematiek voorkomen

Door het invullen van de preventiematrix krijgt u helder welke interventies de gemeente inzet om problematiek te voorkomen en aan te pakken. Daarbij kijkt u naar de problematiek waarmee een gemeente zich geconfronteerd ziet, deze ziet u in de laatste kolom van de matrix. Door preventief in te zetten op deze problematiek streeft u naar de gewenste situatie, zoals u kunt zien in de eerste kolom.

3 preventiematrices

Omdat de problematiek voor verschillende doelgroepen anders is, zijn er drie matrices gemaakt: voor jeugd (0-18 jaar), volwassenen (18-67 jaar) en ouderen (67+). De problematiek is geclusterd in de thema’s gezondheid, veiligheid, kansrijk (jeugd) en participatie (volwassenen en ouderen). Wilt u meer informatie of begeleiding bij het invullen van de preventiematrix? Neem dan contact op met een van onze adviseurs Lokaal organiseren.