Model - Financiering van technologie in de wijk


Technologie voor zorg en ondersteuning in de wijk is er in overvloed. Maar hoe worden deze technologieën gefinancierd? In deze publicatie maken we aan de hand van een grafische weergave en toelichting inzichtelijk op welke manier technologieën gefinancierd kunnen worden. Je vindt er een paar voorbeelden van technologieën die op deze manier gefinancierd worden.

Financiering kan komen uit de Wmo, Zvw, Wlz, Participatiewet, WIA/WAO en als aftrekpost bij de belastingdienst. Per financieringsvorm krijgt je tips over hoe je een bepaalde technologie kunt financieren en hoe je dat kunt organiseren.

Leestip
Leefstijlmonitoring draagt bij aan doelstellingen gemeente