Betere nazorg nodig voor mensen met NAH


Mensen die een ernstig hersenletsel oplopen en in een coma raken, kunnen in Nederland rekenen op optimale medische hulpverlening in de acute fase in het ziekenhuis. Hierna is de medische zorg echter niet in staat om adequaat in te spelen op dat wat nodig is voor deze patiënten.

Om dit aan te pakken hebben wij met een groep wetenschappers en professionals het initiatief genomen om een landelijk expertisenetwerk op te zetten. Binnen dit netwerk willen we als eerste stap in kaart brengen wat er al aan behandelingen zijn en op welke wijze behandelaars beter kunnen samenwerken, ook met families. Dit alles moet bijdragen aan betere zorg voor deze kwetsbare patiënten. Zodat niemand meer buiten de boot valt.

Lees dit artikel dat gepubliceerd is in Het Brein.