Nieuwe functies in sociaal domein


Gebiedsregisseur, informatieanalist, bruggenbouwer en thuiszorgadviseur. Integraal werken in de wijk betekent dat er nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe werkwijzen én nieuwe functies ontstaan. We zagen mooie praktijkvoorbeelden in projecten van Integraal Werken in de Wijk.

Nieuwe werkwijzen

De publicatie ‘Van gebiedsregisseur tot informatieanalist’ brengt een aantal van deze nieuwe functies in beeld. De gebiedsregisseur in Epe heeft als missie mensen die kwetsbaar zijn of minder zichtbaar, mee te laten doen in de buurt. In het Vechtdal wordt onder de naam ‘Boer & Toekomst Vechtdal’ een brug geslagen tussen agrariërs en hulpverleners. De informatieanalist in Stichtse Vecht brengt niet alleen ontwikkelingen in kaart, maar probeert met datamodellen toekomstig zorggebruik te voorspellen. En de thuiszorgadviseur helpt de zorg te verbeteren met thuishulpen die ook lichte begeleidings- en zorgtaken uitvoeren.

Inspiratie voor beleidsambtenaren

De publicatie is bedoeld als inspiratie voor beleidsambtenaren en zorg- en welzijnsprofessionals in het sociaal domein.