Organisatievormen en positionering van wijkteams


Ruim 2 jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams beraden diverse gemeenten zich op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Ze vragen zich bijvoorbeeld af: hebben we de toegang tot het sociaal domein op de juiste manier georganiseerd? En zijn onze teams goed gepositioneerd? We struinden het land af op zoek naar ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen.

Om voorbereid te zijn op de toekomst, zoeken gemeenten overwegingen en ervaringen van andere gemeenten, wat betreft deze toegang. Cijfers over (wijk)teams geven de feitelijke stand van zaken helder weer, bijvoorbeeld in de landelijke peiling van Movisie. Maar gemeenten hebben behoefte aan de verhalen achter de cijfers, bijvoorbeeld voor aanbevelingen naar de gemeenteraad of om het eigen beleid te onderbouwen.

Dit was voor ons de reden om vanuit het programma op onderzoek uit te gaan. We struinden het land af en doorzochten literatuur op zoek naar ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen van de (wijk)teams. Daarnaast spraken we met mensen uit 17 gemeenten. In deze publicatie leest u meer over de overwegingen en ervaringen van deze uiteenlopende gemeenten – zowel positieve ervaringen als aandachtspunten. Wij hopen dat die u als beleidsmedewerker, projectleider, kwartiermaker, wethouder of raadslid helpen bij de doorontwikkeling van het integraal werken in uw gemeente.