Over nieuwe governancecode: 'Soms bestuurlijk ongehoorzaam'


Sluit de recent geïntroduceerde Governancecode Zorg 2017 voldoende aan bij de vernieuwing in de zorg die de maatschappij verwacht? Is voor het inspelen op die vernieuwing daadwerkelijk een governancecode nodig? In Boardroom Zorg geven Mirella Minkman en zorgbestuurder Aad de Jonge – ieder vanuit hun eigen perspectief – antwoord op die vragen. Beiden zijn ze betrokken bij zorgorganisatie Inovum: hij als bestuurder, zij als toezichthouder.

'In alle organisaties in de zorg wordt gediscussieerd over de vraag hoe de governance moet worden ingevuld in het licht van de grote veranderingen die zich op dit moment in de zorg afspelen’, zegt Mirella Minkman, directeur innovatie en onderzoek. Eerder leidde ze grootschalige implementatieprogramma’s als Zorg voor Beter en het Landelijk Dementieprogramma.

'Vanwege die veranderingen en de zoektocht die daarvan het gevolg is, is het goed dat die nieuwe governancecode er nu is. Lezing ervan maakt duidelijk dat er een balans in zit tussen enerzijds houvast geven en anderzijds ruimte bieden aan bestuurders en toezichthouders om zelf invulling te geven aan de . De code biedt suggesties voor waarden, een enkele maar is dat organisaties die zelf moeten invullen. Begrijpelijk, want dit is inderdaad iets dat op maat per organisatie moet gebeuren.'

Toch heeft Minkman ook een 'maar' bij de nieuwe code. ‘Ik zie dat governance erg wordt opgehangen aan de organisatie’, legt ze uit. ‘Maar als je kijkt vanuit het integrale perspectief dat de samenleving van de zorg verwacht, gaat het primair om waarde toevoegen voor de cliënt. Dat is bijna niet te bewerkstelligen als je niet samenwerkt met anderen.'

De nieuwe governancecode maakt de tongen los. Ook die van bijzonder hoogleraar Mirella Minkman en bestuurder Aad de Jonge. Ze onderzoeken de waarde van de nieuwe code voor hun samenwerking in de boardroom. Die waarde is er. Maar de werkelijkheid is in hun ogen weerbarstiger dan de code suggereert. Samenwerking met stakeholders bijvoorbeeld; daarover zegt de code weinig. En code of niet, een bestuurder moet zijn eigen afwegingen durven maken.