Richtlijn gezinsbegeleiding ouder & NAH


Een richtlijn voor de begeleiding en behandeling van een gezin met een ouder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De richtlijn is bedoeld voor managers, gedragskundigen en begeleiders van zorgorganisaties.

NAH-specifieke gezinsbegeleiding

Met de richtlijn geeft u handvatten voor professionele en NAH-specifieke gezinsbegeleiding, die recht doet aan de ondersteuningsbehoefte van gezinnen met een ouder met NAH.

Managers van organisaties krijgen advies en inzicht hoe zij de gezinsbehandeling en -begeleiding kunnen inrichten en hun medewerkers hierbij kunnen ondersteunen. Gedragskundigen en begeleiders vinden in de richtlijn belangrijke aanwijzingen die hen helpen richting te geven aan de begeleiding en behandeling.

Download ook de toolkit voor behandelaars en begeleiders van gezinnen met een ouder met NAH.