Strategische koers Vilans 2015-2018


Vilans wil zorgaanbieders helpen hun weg te vinden in het veranderende zorglandschap. Daarom hebben we met partners, stakeholders, zorgprofessionals en cliënten om de tafel gezeten. Met welke ontwikkelingen hebben we te maken? Wat betekenen die voor ons werk? Hoe zorgen we ervoor dat zorgprofessionals voorbereid zijn op de toekomst? Op die vragen hebben we een antwoord gezocht.

Nieuwe strategische koers biedt houvast

Het resultaat is een nieuwe strategische koers die richting geeft en houvast biedt bij de keuzes die we moeten maken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met deze nieuwe koers ook de komende jaren weer het verschil kunnen maken voor zorgprofessionals. Zodat zij de cliënten betere zorg bieden. Want dat is wat ons drijft.