Strategische koers Vilans 2019-2022


Iedereen die te maken heeft met de langdurende zorg moet toegang hebben tot de juiste kennis, in de juiste vorm, waar en hoe hij of zij dat wil. Dat is de kern van de strategische koers 2019-2022 van kennisorganisatie Vilans.

Nieuwe keuzes en andere accenten

De komende jaren worden de uitdagingen in de langdurende zorg alleen maar groter. Het aantal ouderen blijft toenemen, de krapte op de arbeidsmarkt lijkt onoplosbaar, mensen met een beperking kunnen nog niet voldoende meedoen in de maatschappij en de solidariteit staat onder druk. In het licht van deze en meer trends en ontwikkelingen heeft kennisorganisatie Vilans nieuwe keuzes gemaakt en juiste accenten gelegd voor de komende drie jaar. Vilans legt de nadruk op de juiste kennis op de juiste plek, persoonlijk en op maat. Dit wordt ondersteund door digitale transformatie en verstevigd door een solide kennisinfrastructuur.