Toeval bestaat niet: goede samenwerking wijkteams en actieve bewoners


Samenwerking tussen sociale (wijk)teams en buurtbewoners en buurtinitiatieven kan een manier zijn om preventief en wijkgericht werken goed vorm te geven. Toch zien we dat juist deze taken achterblijven in de ontwikkeling van sociale (wijk)teams.

In deze publicatie 'Toeval bestaat niet: tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners', staan 4 goede voorbeelden van teams waar de samenwerking tussen actieve bewoners en het sociaal (wijk)team wel goed verloopt. Het resultaat: 4 verhalen over de waarde van gewone gesprekken, over kracht zien in kwetsbare mensen en over als team je plan trekken, samen met bewoners. Als laatste een overzicht van welke factoren bijdragen aan een goede samenwerking, denk aan steun vanuit de gemeente en het leggen van verbindingen.

Dit is een uitgave van het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk.