Toolkit mantelzorg en (over)belasting


De druk op de huisartspraktijken en mantelzorgers is groot en een belangrijke oorzaak van overbelasting bij mantelzorgers is dat er onvoldoende vervolgzorg tijdig beschikbaar is. Desondanks is het belangrijk alert te zijn op overbelasting bij mantelzorgers, om in de gaten te houden of de situatie nog houdbaar is. Door er naar te vragen kunt u het verschil al maken voor een mantelzorger.

Deze toolkit geeft u informatie en een concreet stappenplan met verschillende instrumenten voor de ondersteuning van mantelzorgers zodat zij goed voor hun naaste kunnen blijven zorgen en niet overbelast raken.