Van ZZ naar GG: eigen regie en gezondheid


Hoe voert u een goed gesprek over gezondheid en eigen regie? In de praktijk valt dat niet altijd mee. Samen met de Academische werkplaats Huisartsgeneeskunde van het Radboudumc verkenden we de mogelijkheden voor een 'ander gesprek' over gezondheid. De infographic Van ZZ naar GG: eigen regie en gezondheid geeft praktische voorbeelden van methodieken om dit gesprek te voeren en laat zien wat de ervaringen en inzichten van patiënten en zorgverleners zijn.

Zorgverleners vinden het soms lastig om een goed gesprek aan te gaan met mensen met een chronische ziekte of beperking over eigen verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en eigen regie. Wie heeft welke rol als het gaat om de omslag van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag? Wat verwachten patiënten van hun zorgverlener?

Hoe kijken patiënten en zorgverleners naar gezondheid en gedrag?

Barbara de Groen, Senioradviseur bij Vilans: ‘De infographic laat zien hoe patiënten en zorgverleners naar gezondheid en gedrag kijken en wat hen helpt bij het nemen van eigen regie. De infographic is het resultaat van de verkenning en nodigt professionals, werkzaam in het medisch en sociaal domein, uit om een ander type gesprek te voeren als het gaat over eigen regie, gezondheid en gedrag.'

Kijk op Kennisplein Chronische Zorg voor meer informatie over Eigen kracht en netwerken

Verschillende methodieken voor een ander gesprek 

Binnen de verkenning werden verschillende methodieken uitgeprobeerd om een ander gesprek te voeren met de patiënt. Een belangrijk kenmerk van het ‘andere gesprek’ is een combinatie van vragen en afbeeldingen. Barbara de Groen: 'We ontdekten dat een visuele aanpak helpt om het gesprek over eigen regie aangenamer en creatiever te laten verlopen. Door iemand in staat te stellen zijn verhaal op zijn manier te vertellen, creëer je een band die je met traditionele methodes moeilijk realiseert. Dat is misschien wel het belangrijkste resultaat van dit onderzoek. Samen praten over een mooie foto, is veel natuurlijker en daardoor prettiger voor beide partijen.'

Voor eerstelijns zorgverleners en wijkgerichte professionals

Huisartsen, praktijkondersteuners, sociale wijkteams en andere professionals, zoals maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en ouderenadviseurs kunnen de infographic Van ZZ naar GG: eigen regie en gezondheid gebruiken ter inspiratie voor een ander gesprek met patiënten of cliënten over gezondheid en gedrag.