Verhalen en instrumenten voor structurele kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen


Wilt u een verbetering tot stand brengen in uw zorgorganisatie? Bent u op zoek naar een inspirerende aanpak om verandering op gang te brengen? Download de publicatie Inspiratie voor verandering, voor bestuurders, managers en beleids- en kwaliteitsmedewerkers. Het bevat verhalen uit de praktijk en praktische instrumenten.

Ondersteuning van verpleeghuizen

Ruim 50 verpleeghuizen nemen deel aan het ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen. 18 maanden lang krijgen zij intensieve ondersteuning met als doel structureel geborgde kwaliteitsverbetering.

Coaches gebruiken eigen expertise

Per organisatie zijn er 2 coaches die deze ondersteuning bieden: een coach voor het primaire proces, de kwaliteitsverbetering en verankering in de teams, en een coach voor de strategische en bestuurlijke kant. De coaches helpen verpleeghuizen vanuit hun eigen expertise. Het resultaat is een grote verscheidenheid in aanpak, beschreven in mooie praktijkverhalen en bruikbare instrumenten. Deze zijn gebundeld in de publicatie ‘Inspiratie voor verandering’.

Werken aan verandering in 7 thema’s

Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, zijn eigen insteek, zijn eigen aanpak. De een wat losser, de ander meer gestructureerd. De een houdt meer van verhalen, de ander van checklists en methodieken. Verhalen helpen, maar leiden niet automatisch tot verandering; instrumenten ook niet. Maar ze kunnen samen wel een belangrijke aanzet geven.

De publicatie is gerubriceerd naar 7 thema’s:

 • Verandering op gang brengen
  ‘De bestuurder van een organisatie met mensen die zich uit durven spreken en op tijd aan de bel durven trekken, kan rustiger gaan slapen.’
  ‘Gebruik een foto als startpunt van een gesprek. Stel vragen als een verbaasde buitenstaander zonder vooroordeel en bespreek wat het team zelf precies ziet, en hoe dit komt.’
 • Visie
  ‘De visie moet leven, de visie stuurt. Zonder visie is het los zand. Zonder visie gaat iedereen zijn eigen richting. Benut hem, altijd en overal.’
  ‘Kwaliteit is een goede relatie tussen cliënt en medewerker, een goede balans tussen wensen van de cliënt, professionele noodzaak en organisatorische mogelijkheden. Kwaliteit begint met visie. Die visie is het begin en niet het einde.’
 • Leiderschap en strategie
  ‘Een modern bestuurder kijkt 5 jaar vooruit naar zijn organisatie en naar zichzelf en voorkomt dat hij in een situatie komt waarin hij ad hoc moet reageren of afhankelijk wordt van anderen.’
 • Persoonsgerichte zorg
  ‘De kunst is om persoonsgerichte zorg niet te groot te maken. Het is al heel wat als je je cliënten een fijne dag bezorgt.’
 • Basis op orde
  ‘Zorgverleners die zich eigenaar voelen van hun vak zijn op de hoogte van de actuele standaarden en handelen daarnaar. Ze zijn bereid te leren. Zij zetten hun kwaliteiten in bij het eigen werk, maar ook als lid van een team.’
 • Teamontwikkeling en cultuur
  ‘Als de cliënt en de zorg bij u op nummer 1 staan, geef dan het goede voorbeeld tijdens het teamoverleg en heb het over die zorg en over de voorwaarden voor goede zorg.’
  ‘Als mensen alleen maar doen waar ze achter staan, is het enige wat we moeten doen zorgen dat ze erachter staan. Maar daar gaat veel energie in zitten.’
 • Leren
  ‘De zorg is geen statisch gegeven. Je hebt een lerende organisatie nodig om hier antwoord op te geven vanuit de opvatting dat je het alleen niet op kunt lossen, maar het met elkaar weet.’