Verkennend onderzoek innovatienetwerken in de zorg


Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie in de zorg. Tom van den Elsen, student ‘Health Care Management’ aan de Erasmus Universiteit, heeft een analyse gemaakt van wat zich afspeelt binnen innovatienetwerken in de zorg. De resultaten geven nieuwe aanknopingspunten om innovatieprocessen en samenwerking binnen én tussen netwerken te faciliteren en ondersteunen.

Populariteit van innovatienetwerken neemt toe

Innovatienetwerken in de zorg zijn samenwerkingsverbanden waarin verschillende bedrijven en instellingen kennis delen en samenwerken om zorginnovaties te ontwikkelen, implementeren en verspreiden. Door de toename van complexe zorg en kostenstijging, is er sterke behoefte aan innovatieve oplossingen om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit is. Het ontwikkelen en implementeren van een succesvolle innovatie vraagt veel van een organisatie, zowel op het gebied van middelen als vaardigheden.  Door in netwerken samen te werken met andere instellingen en bedrijven kunnen zorginnovaties versneld worden.

Volgens een inventarisatie van Het Financieel Dagblad 'Innovatieclubjes zijn vooral goed voor het imago, niet voor het bedrijf', zijn er meer dan 350 verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie in Nederland en ook de gezondheidszorg is goed vertegenwoordigd. Ondanks de populariteit zijn er echter ook kritische geluiden te horen. Over de resultaten en werking van dergelijke samenwerkingsverbanden in de zorg is nog weinig bekend.

Meerwaarde en uitdagingen

Met het kwalitatieve onderzoek is verkend wat de meerwaarde en uitdagingen van innovatieve samenwerkingsverbanden zijn. 14 deelnemers en trekkers van zorginnovatienetwerken deelden hun ervaringen en inzichten. Een aantal deelnemers gaf aan: ‘Je komt in contact met nieuwe mensen en je wisselt ideeën uit die later misschien van pas komen. Dit kan resulteren in werkbezoeken of de ontwikkeling van prototypes.’ Volgens andere deelnemers kan het wel enige tijd duren voordat het duidelijk is wat een netwerk oplevert.

Nieuwe aanknopingspunten

De verkenning geeft nieuwe aanknopingspunten om innovatieprocessen en samenwerking binnen én tussen netwerken te faciliteren en ondersteunen. Bijvoorbeeld door bij te dragen en deel te nemen aan de matchmaking en door de kennis die opgedaan wordt in verschillende netwerken, landelijk te bundelen en weer beschikbaar te maken voor anderen. Er is nog veel mogelijk om verbetering te bereiken. De nadruk voor ons ligt op de ontwikkeling van kennis met en voor de praktijk. Samenwerken met innovatienetwerken kan daaraan zeker bijdragen.

Tom van den Elsen deed het onderzoek in kader van zijn stage bij Vilans. Heeft u naar aanleiding van dit rapport vragen of ideeën over samenwerking aan innovatie in de zorg? Neem dan contact op met adviseur Dirk Lukkien.