Verlangen naar integraliteit


Mirella Minkman pleit in haar voor het verdwijnen van lijnen in de zorg en voor integrale zorg. Dit is haar rede die ze voordroeg.

Integrale zorg

Mensen die voor langere tijd behoefte hebben aan zorg, hebben dikwijls vragen die verder reiken dan de zorg. Ze zijn gebaat bij een brede blik. Wie zijn ze? Wat hebben ze nodig om zich goed te voelen? Wat vinden ze belangrijk? Het vragen wat men belangrijk vindt doet er toe.

De zorg beschouwen vanuit een integraliteitsprincipe betekent: starten bij de cliënt of patiënt als mens en zijn behoeften. Niet de ziekte of beperking is leidend, maar het vraagstuk van deze ene persoon en wat hij belangrijk vindt in zijn leven. Natuurlijk speelt de ziekte of beperking daarin een rol, maar er is meer. Zonder te starten vanuit een holistische blik kan de essentie worden gemist.