Verleden en toekomst van de wijkverpleegkundige


In deze infographic staat een overzicht van de veranderende rol van de wijkverpleegkundige door de jaren heen. Wat waren bijvoorbeeld de kenmerken in de jaren 90 en hoe werd er toen samengewerkt met het sociale domein? Wij volgen de ontwikkelingen rondom de nieuwe positionering van de wijkverpleegkundige en hoe deze zich ontwikkelt in de toekomst.

Onlangs hebben wij onderzocht wat de ervaringen zijn van thuiszorgaanbieders over de huidige samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en het sociale domein. Wat ervaren zij als voor- en nadelen? De resultaten kunt u lezen in De Eerstelijns, het platform voor strategie en innovatie.