Versterk het netwerk van uw cliënt


Familie en vrienden vormen een belangrijk deel van ons leven en bepalen voor een deel wie we zijn. We hebben ze nodig. Dit geldt ook, en misschien nog wel meer, voor mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg. Juist thuiszorgmedewerkers hebben vaak een vertrouwensband met cliënten. Dat maakt hen bij uitstek geschikt cliënten te helpen hun netwerk te mobiliseren en versterken. Hoe u dit kunt doen, leest u in dit artikel.