Vilans App-check


Vandaag de dag zijn er veel zorgapps op de markt, namelijk al meer dan 120.000. U kunt zelf een app zoeken en downloaden, maar het kan ook zijn dat uw zorgverlener een app gebruikt of u een app aanraadt. Met deze Vilans App-check beoordeelt u zelf of de zorgapp die u wilt gebruiken veilig is.

De Vilans App-check bestaat uit 3 stappen:

1. Informatie zoeken over de zorgapp en aanbieder
2. Wat doet de zorgapp met uw (persoonlijke) informatie
3. Is de zorgapp voldoende beveiligd