Vilans KICK-protocollen toepassen met Augmented Reality


In een innovatieve pilot onderzochten we de toegevoegde waarde van AR bij het toetsen van handelingen volgens de Vilans KICK-protocollen. In de publicatie leest u alles over deze pilot.

Met Augmented Reality (AR) wordt digitale tekst, beeld of geluid toegevoegd aan het gezichtsveld. Een bekend voorbeeld van AR is de app Pokémon Go. Bij het dragen van een AR-bril nemen zorgprofessionals op de werkvloer informatie tot zich. Groot voordeel is dat zij het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen.

De pilot is mogelijk gemaakt door het platform Nieuw leren in de zorg.