Vluchtelingen van betekenis in de langdurende zorg


Welke mogelijkheden kan de komst van vluchtelingen hebben voor de langdurende zorg? Dat is de invalshoek van verkennend onderzoek.

Mirella Minkman: ‘Als Vilans kijken we goed naar wat er in de maatschappij gebeurt en wat dat betekent voor de langdurende zorg. Dus was het logisch dat we ook met de komst van vluchtelingen aan de slag gingen. Innovatie van organisatie is nodig in de langdurende zorg, we onderzochten dus in welke zin vluchtelingen hierin een rol kunnen spelen.’

Een kans voor vluchtelingen én betrokken organisaties

Dat is één van de bevindingen die in het rapport naar voren komt. Marieke Meppelder: ‘Wat we vooral zagen is dat zowel de vluchtelingen als de zorgorganisaties openstaan om na te denken over de inzet van vrijwilligers in de langdurende zorg. Dat is een mooi uitgangspunt. Wel zijn er ook duidelijke barrières te noemen.’