Burgerinitiatieven missen erkenning in samenwerking


Burgerinitiatieven, gericht op zorg en ondersteuning, zijn in opmars. Dit sluit goed aan bij de gewenste verandering in de samenleving - meer participatie van inwoners, onderlinge solidariteit, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen vóór en mét elkaar.

Toch worden er in de praktijk belemmeringen ervaren. Op basis van deze signalen heeft de Tweede Kamer in december 2015 een motie aangenomen om knelpunten van burgerinitiatieven en zorgcoöperaties te inventariseren.

Samen met Movisie voerden wij deze inventarisatie uit onder circa 70 initiatieven. De bevindingen zijn te lezen in het rapport Wat knelt? Uit de inventarisatie blijkt dat het samenwerken met partijen zoals gemeenten, zorg- en welzijnaanbieders en zorgverzekeraars het meest genoemde struikelblok is. Vooral ‘erkenning van het initiatief als volwaardige partij of samenwerkingspartner’ ontbreekt in de beleving van de initiatiefnemers. Daarnaast ervaren burgerinitiatieven ook een aantal knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving en financiën.

Concrete voorbeelden en ervaren knelpunten in het huidige systeem kunt u lezen in het rapport. Dit rapport nodigt uit verder na te denken over vernieuwende governance-modellen waarin burgerinitiatieven natuurlijke partners zijn.