Werkprogramma 2018 - Door kennis in beweging


Dit werkprogramma schetst hoe wij in 2018 kennis ophalen, ontwikkelen en delen met het werkveld van de langdurende zorg. Dat is een permanente activiteit met een jaarlijkse inkleuring.

Activiteiten

In dit werkprogramma groeperen we onze activiteiten naar drie onderdelen: de kennisnetwerkstructuur, samen
programmeren en innoveren en strategische thema’s. Elk van deze onderdelen kent in aanpak en in soort van activiteiten zijn eigen accenten, maar tegelijkertijd ondersteunen en versterken ze elkaar.

Ophalen kennisvragen

Via de kennisnetwerkstructuur kunnen we in nauwe interactie met het veld actuele kennisvragen ophalen. De kennis en ervaringen die onze projecten en meerjarige programma’s vanuit samen programmeren en innoveren en de strategische thema’s opleveren, verspreiden we breed in de sector via de Kennispleinen en beschikbare kennisinfrastructuur. Bij alle activiteiten ligt de focus op samenwerken. Samen met onder andere
zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers, kenniscentra, gemeenten, het onderwijs en branche- en patiëntenorganisaties.