Wet zorg en dwang regelt onvrijwillige zorg thuis


Vrijheidsbeperking met bijvoorbeeld onrustbanden en bedhekken is in de verpleeghuizen sterk afgenomen. Nu is de thuiszorg aan de beurt. In dit interview in Nursing licht Vilans-expert vrijheidsbeperking Marjolein van Vliet toe wat de nieuwe Wet zorg en dwang betekent voor de praktijk.

Medicatie weigeren

Een wijkverpleegkundige krijgt het verzoek van een zoon om de voordeur bij zijn vader met dementie op slot te draaien. Mag dat? Wat doe je met een cliënt met dementie die elke medicatie weigert? Verstop je dat vermalen in de appelmoes? En wat als de cliënt het zorgplan waar die maatregel in genoteerd staat, niet wil ondertekenen? Het zijn vragen als deze waarop wijkverpleegkundigen vaak het antwoord schuldig moeten blijven.

Vrijheidsbeperking thuis

De Wet zorg en dwang, die in 2018 is aangenomen, regelt ook voor de thuiszorg wanneer zorgverleners onvrijwillige zorg mogen inzetten. Het doel van de nieuwe wet: onvrijwillige zorg ook uit de thuiszorg verbannen, waar dit net wat ingewikkelder ligt dan in de verpleeghuizen. Bijvoorbeeld omdat het fenomeen zich achter de voordeur afspeelt. Iedereen weet dát het gebeurt, maar – in tegenstelling tot de verpleeghuizen, waar veel onderzoek is gedaan – niet precies hoe vaak en bij wie.

Download het volledige artikel dat in mei 2018 verscheen in Nursing.