Wijkkompas voor het inrichten van een sociaal wijkteam


Bij het inrichten van sociale wijkteams komt veel kijken. Het vraagt om een andere, integrale manier van werken. Dat is soms nog wennen en zoeken naar de juiste samenstelling en werkwijze. In de afgelopen periode hebben wij een aantal proefprojecten uitgevoerd die een eerste indicatie geven van wat werkt en niet werkt bij het inrichten van sociale wijkteams. We hebben deze lessen uit de praktijk gebundeld in dit Wijkkompas. Het kompas draagt bij aan de kwaliteit van wijkgericht werken.

In het Wijkkompas zijn de toekomstscenario’s en de wijkfoto belangrijke eerste stappen. Daarnaast bespreken we in dit wijkkompas negen onderwerpen waarvan we in de praktijk hebben gezien dat het belangrijk is bij de inrichting van de sociale wijkteams. Per onderwerp benoemen we waar het om gaat, wat het oplevert en welke dilemma’s u tegenkomt als u hiermee aan de slag gaat.