Wijkverpleegkundigen succesvol in focus op preventie


Wijkverpleegkundigen die samenwerken met een sociaal wijkteam, maar hier geen onderdeel van zijn lijken het meest succesvol als het gaat om preventief handelen. De onafhankelijke positie van de wijkverpleegkundigen lijkt de sleutel tot dit succes te zijn. Deze resultaten zijn afkomstig uit de masterthesis van Elsbeth Zielman. Welke zij onder leiding van Vilans-adviseur Jennie Mast bij ons voor Universiteit Utrecht met succes heeft afgerond.

Sociaal wijkteam

Voor dit onderzoek zijn 21 interviews afgenomen onder wijkverpleegkundigen. Onder deze groep wijkverpleegkundigen is een vergelijking gemaakt tussen wijkverpleegkundigen:

  • die samenwerken met een sociaal wijkteam
  • die werkzaam zijn in een sociaal wijkteam
  • die nauwelijks te maken hebben met het sociaal wijkteam

Preventieve focus

Om de preventieve focus te toetsen is een concept ontwikkeld, welke uit 6 focusgebieden binnen het preventieve handelen bestaat. Het gaat hierbij om de 3 vormen van preventie; primair, secundair en tertiair op zowel individueel als gemeenschapsniveau.

Uit de gesprekken met de wijkverpleegkundigen wordt duidelijk dat, in tegenstelling tot de theorie aangeeft, de verschillen op individueel niveau vooral verklaard worden door de wijze waarop de cliënten bij de wijkverpleegkundigen terecht komen. Op gemeenschapsniveau worden de verschillen vooral verklaard door de wijze waarop het wijkteam is vormgegeven.