Hoe wijkverpleegkundigen hun nieuwe rol invullen


In dit artikel gepubliceerd in De Eerstelijns verkennen we welke thema’s voor de toekomstige ontwikkeling van de wijkverpleging van belang zijn. Op grond van een inventarisatie onder experts en wijkverpleegkundigen lijken voor de wijkverpleegkundige 3 speerpunten van belang voor verdere ontwikkeling:

1. Preventief werken
2. Wijkgericht werken
3. Versterken van de regie van de cliënt

Wijkverpleegkundige van nu en toekomst

De wijkverpleegkundige is de spil in de wijk als het gaat om het verbinden van zorg, wonen en welzijn. De wijkverpleegkundige van nu en van de toekomst zet niet alleen in op de curatieve zorg, maar richt zich breed op de preventie van ziekte en de bevordering van gezondheid. We zien in de wijkverpleging nu nog veel wijkverpleegkundigen die vooral gericht zijn op het individuele zorgcontact met één cliënt en zijn directe omgeving.