Werkprogramma 2017 - Zorgen dat kennis werkt


In dit werkprogramma beschrijven we wat we in 2017 willen doen met de instellingssubsidie van VWS. Dat is maar een deel van onze activiteiten.

We voeren een aantal specifieke activiteiten uit binnen programma’s als Waardigheid en trots, Samen op weg naar vrijheid, Antibiotica Resistentie en andere projecten en programma’s. Op al deze manieren werken we aan het blijvend verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met een langdurende zorgvraag.

Blijvend verbeteren van zorg en ondersteuning

We zijn een kennisorganisatie. Kennis over de inhoud én kennis over het toepassen in de dagelijkse praktijk van zorg en onderwijs. Het werkprogramma schetst hoe wij in 2017 kennis ophalen, ontwikkelen en delen met de praktijk van zorg en onderwijs. Nieuw is de veldprogrammering: nog meer dan in voorgaande jaren stemmen we ons programma af op de praktijk.

De mens centraal

Mensen die voor langere tijd afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning vormen onze drijfveer. We willen dat zij zoveel mogelijk het leven leiden dat ze willen, ondanks ziekten of beperkingen. Onze kennisproducten zijn vooral bedoeld om het samenspel tussen hen, hun naaste omgeving en professionele zorgverleners te ondersteunen en verbeteren. De mens staat centraal en niet zijn ziekte of beperking. Onze kracht is onze kennis van de praktijk. Wij werken vanuit een onafhankelijke positie in het ingewikkelde speelveld van de zorg. We slaan bruggen tussen die praktijk, onderwijs, wetenschap en beleid.