Zorgen dat zorg beter werkt


In 2016 halen we verhalen op. Verhalen van mensen zoals Anne. Anne zit in een rolstoel en heeft bijna geen handfunctie. Daardoor heeft ze bij alles hulp nodig. Anne woont in een eigen appartement met 24-uurs zorg. In het centrum van de stad, midden tussen de mensen. De moeder van Anne heeft deze woonvorm zelf opgezet.

Wat heeft een gezin nodig om hun leven te leiden zoals ze dat willen? Welke vragen hebben ze? Antwoorden op deze vragen helpen ons de juiste kennis te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

Lees het verhaal van Anne

Versterken van zorgprofessionals

Mensen die voor langere tijd afhankelijk zijn van zorg vormen onze drijfveer. We willen dat de zorg voor hen goed werkt. Dat zij zoveel mogelijk het leven leiden dat ze willen, ondanks ziektes, ouderdom of beperkingen. Dat zij zich ‘mens’ voelen. Onze insteek: het versterken van zorgprofessionals, zodat zij betere zorg leveren en trots zijn op hun werk.

Nieuwe kennis ontwikkelen

Daarvoor ontwikkelen we, samen met het werkveld, nieuwe kennis en maken we die kennis op een laagdrempelige en toegankelijke manier beschikbaar. Kennis over de inhoud en kennis over het toepassen in de dagelijkse praktijk, voor iedereen die betrokken is bij de langdurende zorg. Van verzorgende tot bestuurder, van verzekeraar tot gemeenteambtenaar, van huisarts tot mantelzorger. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige samenleving die passende zorg en ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen.

Lees ook het verhaal van en