Zorgstandaard Dementie


Op 18 juli 2013 hebben wij en Alzheimer Nederland de definitieve Zorgstandaard Dementie gepubliceerd. Deze zorgstandaard heeft als doel om te komen tot vaste normen voor dementiezorg. De ontwikkeling en implementatie van een zorgstandaard moet richting geven aan regio’s en ondersteuning bieden aan regionale integrale ketenzorg in aansluiting op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Wat is de Zorgstandaard Dementie?

De zorgstandaard beschrijft de normen waaraan dementiezorg moet voldoen en geeft een beschrijving van het complete zorgcontinuüm: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten. De beschrijving is functioneel. Dit wil zeggen: op welke wijze de zorg wordt georganiseerd en wanneer, maar niet wie deze uitvoert of waar dit gebeurt. De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten zijn uitgangspunt van optimale dementiezorg.

Voor wie is de Zorgstandaard Dementie bedoeld?

De zorgstandaard is bedoeld voor aanbieders, beroepskrachten en vrijwilligers, die te maken krijgen met de preventie, diagnostiek, zorg en behandeling en ondersteuning bij dementie, maar ook voor de mensen met (een vermoeden op) dementie zelf en hun naasten en voor zorgverzekeraars. Voor de mensen met dementie zelf en hun naasten is er een patiëntenversie.

Aanleiding

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen dementie. De ziekte heeft een grote impact op het leven van degene die het overkomt, maar ook op de naasten. Dementiezorg is complex en er komen veel disciplines aan te pas bij de behandeling van dementie. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in 2050 in Nederland naar schatting gestegen zijn naar meer dan een half miljoen. Hierdoor is de zorgstandaard dementie even nuttig als noodzakelijk.