Alles over het
coronavirus in de
langdurende zorg

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rond het coronavirus binnen de langdurende zorg volgen elkaar razendsnel op. Daarom hebben wij als Vilans alle relevante informatie met betrekking tot de langdurende zorg op deze pagina gebundeld om u snel en overzichtelijk op de hoogte te houden van de meest actuele ontwikkelingen.

De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur)
Heeft u een vraag over corona?

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de langdurige zorg. Heeft u een vraag, suggestie of idee voor ons? Stuur deze dan in via dit formulier.

Stuur uw vraag in

Ik val in de risicogroep voor corona

Als je al lange tijd leeft met een ziekte of met een beperking kan corona voor jou een extra risico zijn. Mogelijk behoor jij tot een van de risicogroepen van het RIVM. Het kan zijn dat je bezorgd bent en behoefte hebt aan informatie over jouw situatie. Zodat jij betere keuzes kunt maken over wat wel of niet te doen. Wij helpen je antwoorden te vinden. Met tips en praktische informatie.

Naar het informatiepunt

Actueel

29-7-2021 Tips van ouderen met corona
Door ouderen met corona over hun ervaringen te laten vertellen, konden er (13) tips verzameld worden voor zorgprofessionals.

26-7-2021: Stijging coronabesmettingen in verpleeghuizen niet vreemd
De nieuwe golf coronagevallen treft vooral jongeren, maar het virus begint langzaam maar zeker ook door te dringen in de verpleeghuizen. Vilans-directeur Henk Nies over hoe dat kan.

18-5-2021: Oog voor welzijn van medewerkers tijdens én na coronacrisis
Hoe heeft de coronacrisis het welbevinden en de veerkracht van zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg beïnvloed? Hoe besteden zorgorganisaties daar aandacht aan? En wat als corona straks voorbij is?

6-4-2021: Ervaringen van zorgmedewerkers bij een zwaar getroffen verpleeghuis
Verpleeghuis Mariënburght in Budel werd tijdens de eerste coronagolf, ondanks navolging van de RIVM-richtlijnen, hard getroffen. Hoe ervoeren de medewerkers deze periode?

Verpleeghuiszorg: Preventiemaatregelen tegen besmetting coronavirus

Richtlijnen RIVM voor beschermingsmiddelen aangepast
Het RIVM heeft de richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast.

'Leeromgeving hygiënisch werken’ helpt coronaleed te voorkomen
De vernieuwde online 'Leeromgeving hygiënisch werken’ helpt zorglocaties om hygiënisch te werken en extra besmettingen te voorkomen. Want goed verzorgen = schoon verzorgen!

Genoeg beschermingsmiddelen beschikbaar voor tweede coronagolf
Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar om de tweede coronagolf mee door te komen. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Er zijn zelfs genoeg voorraden voor een eventuele derde golf.

De coronacrisis: inzichten van het Kennisnetwerk Dementie
Wat betekent de coronacrisis voor mensen met dementie in verpleeghuizen? Hoe zijn medewerkers met de situatie omgegaan? Welke inzichten heeft dat opgeleverd? Over die vragen heeft het Kennisnetwerk Dementie zich gebogen.

Draaiboeken helpen bij coronavraagstukken in de zorg
Hoe zorgt u dat zorgmedewerkers weten hoe ze snel en adequaat kunnen handelen bij een coronabesmetting? Gebruik daarvoor de draaiboeken en scholingsinstructies voor zowel de thuiszorg als verpleeghuiszorg.

Preventiemaatregelen tegen besmetting coronavirus in de verpleeghuiszorg
In overeenstemming met de adviezen van het RIVM en samen met ActiZ hebben Verenso en NVAVG tips opgesteld over omgang met het coronavirus in de verpleeghuiszorg. Mocht er een besmetting zijn in de verpleeghuissector dan heeft de GGD advies ten aanzien van isolatie en bescherming. Zij stemmen dit advies af op de landelijke stand van zaken.

Lees meer op Waardigheid en trots

Speciale CoronaWegwijzer gemaakt voor verpleeghuizen
Hoe weet u of uw verpleeghuisorganisatie helemaal is ingericht volgens de coronarichtlijnen en -kennis? En of u voldoende bent voorbereid op een eventuele tweede golf? Het Vilans-programma 'Waardigheid en trots op locatie' maakte een speciale CoronaWegwijzer. Deze handreiking helpt u bij het volgen van de officiële richtlijnen.

Waardigheid en trots op locatie biedt corona-ondersteuning
Het Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie biedt ondersteuning op maat aan verpleeghuizen bij urgente coronavraagstukken.

Tips om de verpleeghuiszorg zo goed mogelijk te houden
Wat kunnen we leren van andere crises of rampen wereldwijd? De Academische Werkplaats Ouderen onderzocht dit in een snelle literatuurstudie. Ze delen de belangrijkste tips in twee factsheets.

Gehandicaptenzorg: Preventiemaatregelen tegen besmetting coronavirus

Rick Brink: ‘Coronacrisis laat zien dat ervaringskennis onmisbaar is’
Ondanks alle goede bedoelingen, is het niet vanzelfsprekend om gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Wat is er nog nodig? Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink vertelt.

‘De inzet van zorgtechnologie moet het nieuwe normaal worden’
Met het project Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg helpt Vilans organisaties bij het inzetten van technologie in zorgprocessen. De kwartiermakersfase heeft verrassende uitkomsten opgeleverd. Tijd voor een dubbelinterview met Jorrit Ebben, hoofd Strategie en Innovatie van Academy Het Dorp, en bestuursvoorzitter Jan van Kampen van deelnemer InteraktContour.

Handreikingen voor de gehandicaptenzorg in coronatijd
Twee nieuwe handreikingen voor bezoek, logeren en dagbesteding met handvatten en tips voor de gehandicaptenzorg helpen zorgprofessionals goede afwegingen te maken tijdens de tweede coronalockdown.

Lees meer op het Kennisplein Gehandicaptensector

Mensen met verstandelijke beperking extra zwaar getroffen
Ook na de eerste fase van de coronacrisis blijft extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking hard nodig. Dit constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn beleidssignalement.

Routekaart voor versoepeling bezoek gehandicaptensector
De komende tijd wordt de bezoekersregeling in de gehandicaptenzorg stap voor stap versoepeld. Bekijk de belangrijkste data in deze handreiking van de VGN.

Wegwijzer corona voor begeleiders in de gehandicaptensector
Speciaal voor begeleiders in de gehandicaptensector maakte het Kennisplein Gehandicaptensector samen met de VGN een wegwijzer met daarin de meest gestelde vragen over het coronavirus.

Thuiszorg: Preventiemaatregelen tegen besmetting coronavirus

Preventiemaatregelen tegen besmetting coronavirus in de thuiszorg
Wat betekenen alle maatregelen rond het coronavirus voor thuiszorgorganisaties? In dit artikel bundelen we tips die speciaal zijn opgesteld voor medewerkers in de thuiszorg.

Lees meer op Zorg voor Beter

7 tips voor het organiseren van goede thuiszorg
Hoe kun je de thuiszorg op zo'n manier inrichten dat besmetting met en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk wordt voorkomen?

Welke dilemma’s spelen er tijdens corona in de wijkzorg?
Wij vroegen Inge Borghuis en Loes van Bemmelen van zorgorganisatie Amstelring hoe zij omgaan met beschermingsmiddelen, coronatesten en overbelaste mantelzorgers.

Hygiënisch werken in de langdurende zorg

Instructie injecteren Janssen-vaccin vrij beschikbaar
In navolging van de protocollen voor het toedienen van de eerder goedgekeurde coronavaccins stellen we nu ook het protocol voor het toedienen van het Janssen-vaccin beschikbaar.

Protocol voor injecteren AstraZeneca-vaccin vrij beschikbaar
Vilans stelt het protocol ‘COVID-19-vaccin van AstraZeneca klaarmaken en injecteren’ vrij beschikbaar voor alle geïnteresseerden.

Protocol voor injecteren Moderna-vaccin vrij beschikbaar
In navolging van het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin stelt Vilans ook het protocol voor het Moderna-vaccin beschikbaar.

Protocol voor injecteren BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar
Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kan het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toegdiend worden.

Handhygiëne extra belangrijk wegens coronavirus
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: hygiënisch werken is het allerbelangrijkste als het gaat om het voorkomen van besmetting met ziektekiemen. Zeker in de zorg voor kwetsbare ouderen en helemaal tijdens uitbraken zoals die van het coronavirus momenteel.

Richtlijnen RIVM voor beschermingsmiddelen aangepast
Het RIVM heeft de richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast. Bij cliënten met verdenking op corona dienen nu altijd beschermingsmiddelen gedragen te worden. 

EHealth inzetten tijdens de coronacrisis

Annamiek van Dalen: ‘Door corona was snelle innovatie wél mogelijk’
De invoering van beeldbellen bij De Twentse Zorgcentra tijdens de eerste coronagolf heeft een basis gelegd voor versnelde innovatie. ‘Alle medewerkers zien nu de toegevoegde waarde van technologie’, zegt bestuurder Annamiek Van Dalen.

Zorginstelling Aafje vervangt koffieochtend door digitale variant
Na de eerste intelligente lockdown startte Aafje met ‘digitale dagbesteding’, een project als alternatief voor fysieke dagbesteding bij thuiswonende ouderen. Vilans volgt deze proeven en maakt er verslag van. Dagblad NRC publiceerde onlangs een reportage over deze pilot.

Subsidie voor opschalen eHealth tijdens coronacrisis
Heeft u een plan om zorgtechologie binnen uw organisatie op te schalen en overweegt u subsidie aan te vragen? Om u hierbij te helpen is er de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

Reeks aan implementatie-tips voor technologie tijdens corona
Zorg op afstand leveren, tijdbesparende middelen en inzicht in leefstijl. Drie zaken die nu nog meer opportuun zijn geworden. Een hoop technologische middelen zijn al voorhanden. Maar welke zijn momenteel het meest geschikt om in te zetten? EHealth-expert Henk Herman Nap tipt in zijn wekelijkse reeks twee oplossingen die snel gebruikt kunnen worden om het werk van zorgprofessionals en mantelzorgers te verlichten.

6 implementatie-tips voor technologie tijdens corona
'Deze tijd van corona biedt op het gebied van technologie implementeren zowel kansen als uitdagingen.’ Dit zegt Vilans-adviseur Kiyomid van der Veer. ‘Op individueel cliëntniveau kan er versneld geïmplementeerd worden, maar als het gaat om opschaling, is juist zorgvuldigheid nodig.’

Handige (zorg)hulpmiddelen in tijden van corona
Juist in deze coronatijd kunnen (digitale) zorghulpmiddelen ondersteuning bieden aan cliënten, verwanten en medewerkers. Maar voor welk hulpmiddel kies je? De Vilans Hulpmiddelenwijzer zet ze voor u op een rij.

Mensen uit de langdurende zorg aan het woord

Eenvoud en betrouwbaarheid uitgangspunt voor beeldzorg bij De Waerden
De afgelopen weken is Nicolien Gooijer, coördinator Beeldzorg bij zorgaanbieder De Waerden, bijna onafgebroken bezig geweest met het realiseren van extra aansluitingen op beeldzorg. Voor cliënten, medewerkers, familie/verwanten en vrijwilligers. Met beeldzorg kunnen zij elkaar gewoon zien en spreken, zónder het gevaar van corona.

Coronacrisis versnelt de inzet van beeldzorg bij Triade Vitree
Het werk van Erwin Pfeiffer, zorgtechnoloog en projectleider Beeldzorg bij Triade Vitree in Flevoland, is zelden zo hectisch geweest als de afgelopen weken. Door corona was er ineens de noodzaak om op allerlei fronten versneld te innoveren en technologie in te gaan zetten.

Daginvulling cliënten door coronacrisis in stroomversnelling
Stichting de Parabool zoekt naar een betere daginvulling voor hun oudere bewoners met een beperking. Door de coronacrisis komt de uitvoering van dit project juist in een versnelling. Persoonlijk begeleider Silvia Koerhuis vertelt erover.

Bestuursvoorzitter Humanitas over corona-maatregelen
Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van de Rotterdamse VVT-organisatie Humanitas reageert desgevraagd op de vraag wat voor maatregelen hij momenteel neemt rond de uitbraak van het coronavirus.

Wat doet Vilans zelf tijdens de coronacrisis?

Nieuw informatiepunt over corona voor zorgprofessionals én cliënten
Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven. Met de start van ons nieuwe informatiepunt bundelen we informatie vanuit het perspectief van cliënten, naasten en zorgprofessionals.

Lees meer over het informatiepunt

Herstelzorg na corona: Wie doet wat?
Met deze publicatie geven we een beknopt overzicht van de betrokken disciplines in de herstelzorg thuis na corona. We hopen dat dit bijdraagt aan een betere verbinding.

Podcast - Internationale landenvergelijking testbeleid COVID-19
Redacteur Philip Van De Poel met Vilans-directeur Henk Nies over de coronamaatregelen in de langdurige zorg in verschillende landen. Niet alleen in Nederland, maar ook naar buiten. Rudi Westerdorp en Bernadette van den Heuvel delen het perspectief uit respectievelijk Denemarken en België.

Verschillen in testbeleid COVID-19 tussen Europese landen in kaart
Ook in de tweede golf van de coronacrisis heeft Vilans de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het virus in de langdurige zorg van acht Europese landen in kaart gebracht.

Volop corona-ondersteuning van Vilans tijdens tweede golf
Ook in de tweede golf staan verschillende vormen van ondersteuning klaar die behulpzaam zijn voor zorgprofessionals, cliënten, onderzoekers en mantelzorgers.

Vilans informeert Kamer over Europese verschillen in corona-aanpak
Hoe gaan Europese landen om met bezoekregelingen, testbeleid en persoonlijke beschermingsmiddelen? Vilans maakte een vergelijking over het coronabeleid van verschillende landen.

Mogelijkheden van technologie tijdens coronacrisis
De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rond het coronavirus binnen de langdurende zorg volgen elkaar razendsnel op. Daarom hebben wij alle relevante informatie met betrekking tot de langdurende zorg op onze website gebundeld.

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl