Verkenning Health Impact Bond (HIB) voor valpreventie

Samen met VeiligheidNL verkennen wij de mogelijkheden van een Health Impact Bond (HIB) voor valpreventie. Dat is hard nodig, want ouderen belanden nog regelmatig op de spoedeisende hulp na een val terwijl dat vaak simpel voorkomen kan worden. Dat bespaart veel leed en onnodige kosten.

Vallen bij ouderen

In 2014 belandden 88.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp. 40.000 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis en een kleine 3.000 ouderen overleden ten gevolge van een val. Bijna de helft van het alle valongelukken bij ouderen gaat met letsel gepaard. Hoe hoger de leeftijd, hoe ernstiger het letsel. Vaak verliezen ouderen daardoor tijdelijk of voorgoed hun zelfredzaamheid.

Hun leefwereld verkleint, ze zijn bang opnieuw te vallen, de woning moet soms aangepast worden en ze worden afhankelijker van zorg. Dat is vervelend voor de oudere en leidt bovendien tot hoge zorgkosten. Terwijl een preventieve, en bovendien ook bewezen effectieve, aanpak simpel is en niet duur hoeft te zijn.

Aanbod valpreventie onbekend en onbereikbaar

Op veel plaatsen in Nederland wordt valpreventie aangeboden. Toch bereikt dat aanbod lang niet altijd de mensen om wie het gaat. De activiteiten zijn sterk versnipperd, onbekend bij de doelgroep en soms ook moeilijk bereikbaar. Zorgverzekeraars bieden wel vergoedingen aan voor valpreventie, maar daar wordt nog weinig gebruik van gemaakt.

Financiële prikkel met Health Impact Bond

Daarnaast spelen financiële redenen een rol. De opbrengsten komen immers op een andere plek terecht dan waar de kosten gemaakt worden. Daardoor voelt niemand zich geroepen te investeren in valpreventie. Een zogeheten Health Impact Bond kan hiervoor een oplossing bieden. In zo’n constructie investeren private partijen in kostenbesparende effectieve interventies (in dit geval valpreventie) en ontvangen zij bij succes hun investering met rendement terug.

Health Impact Bond: meer dan alleen rendement

Haalbaarheidsstudie HIB

In opdracht van VWS verkennen wij samen met VeiligheidNL in hoeverre een . Vragen die daarbij centraal staan: om wat voor investering gaat het, wat is het risico, welke aanpak of interventie moet u kiezen, hoe meet u het rendement en hoe kunt u de uitbetaling regelen.

Verkenning Health Impact Bond (HIB) voor valpreventie

We onderzoeken met banken, gemeenten, zorgverzekeraars en uitvoerders hoe we inhoud, financiering, proces en mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van een HIB valpreventie vormgeven. Tegelijkertijd voert ErasmusMC, in samenwerking met ons en VeiligheidNL in opdracht van ZonMw, een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit. We brengen het rendement van de verschillende aanpakken in kaart.

Klein beginnen met HIB

Aanvankelijk hebben we gesproken over een landelijke HIB. Al snel merkten we dat bestaande initiatieven in de regio qua ambities goed aansluiten bij die van ons en dus kansrijker lijken. Onze verkenning gaat dus verder op regionaal niveau. Zo kunnen we op kleine schaal kijken wat de werkzame elementen zijn en wat de belemmerende factoren. Als dat succesvol is, willen we de aanpak verder verspreiden zodat ook anderen daarvan profiteren.

Meer weten of meedenken?

Wilt u op de hoogte blijven van onze verkenning? Meld u aan voor de nieuwsbrief HIB valpreventie:

Aanmelden

Wilt u met ons meedenken over de aanpak van valpreventie en de financiering hiervan? Meld u aan voor de LinkedIn groep Health Impact Bond Valpreventie.

Meer informatie over valpreventie

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl