Samen leren, samen innoveren! Het platform Nieuw Leren in de zorg ontwikkelt innovatieve leeroplossingen voor zorgprofessionals. Wij geloven dat vernieuwen een voorwaarde is om goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren. Én dat leren op de werkplek het beste werkt.

Zorg en onderwijs komen samen

Nieuw Leren in de Zorg is een samenwerkingsverband waarbij Vilans als kenniscentrum voor de langdurige zorg samenwerkt met partijen uit de zorg en het onderwijs. Samen gaan we op zoek naar kansen en mogelijkheden om professionals en leerlingen een uitdagende leerervaring te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van een pilot met de nieuwste technieken, een reflectiespel waarbij je in teams ervaringen en inzichten deelt (kaartspel en app) en online leerinterventies. Samen doen, uitproberen en reflecteren zorgen voor een effectief leermoment.

Proef met Augmented Reality

kick-protocollen-uitvoeren-met-augmented-reality.jpgEen van de initiatieven is een proef met Augmented Reality (AR). Zorgmedewerkers en leerlingen voeren voorbehouden of risicovolle handelingen volgens de Vilans KICK-protocollen uit met een AR-bril. Een toetser kijkt op afstand mee via een camera op de bril. Het doel van de pilot is ontdekken of AR de kwaliteit van zorg verbetert en efficiënter maakt. Lees meer over de pilot: Vilans KICK-protocollen uitvoeren met Augmented Reality.

Bijeenkomst Augmented Reality (AR) in de zorg

In juni 2018 liet een grote groep belangstellenden zich informeren over de toegevoegde waarde van AR-techniek in de zorg. Ze luisterden naar de ervaringen van zorgmedewerkers van Vitras/Santé Partners, die de bril met AR in de zorgpraktijk hebben getest. De aanwezigen konden ook zelf ervaren hoe de bril werkte. Tenslotte kregen zij een kijkje in de keuken van Argos waar met smartglass is geëxperimenteerd om mantelzorgers te ondersteunen bij bijvoorbeeld wondzorg.

Bekijk de presentaties:

Lees de resultaten van de pilot.

Op 18 oktober 2018 hebben we een succesvolle AR High Te(ch)a gehouden met veel belangstelling voor de AR-pilot.

Hieronder vind u de presentaties van de AR High Te(ch)a 18 oktober:

Samen ontwikkelen

In de samenwerking tussen de partners ontstaan mooie innovatieve ideeën. Ieder jaar gaan we met een aantal van deze ideeën aan de slag. Hierbij benutten we zoveel mogelijk het talent en de expertise van de deelnemende organisaties. Als een initiatief succesvol blijkt, is er slagkracht om het verder te ontwikkelen tot een leerinterventie die breed ingezet kan worden.

Onze uitgangspunten

  • Cliëntperspectief centraal 
  • Doen, reflecteren en leren van elkaar
  • Effectieve manier van leren
  • De leerplek is de werkplek
  • Sluit aan op individuele leerbehoeften

Samenwerkende partners

De samenwerkende partners van Nieuw Leren in de Zorg zijn: Cordaan, Reinaerde, Santé Partners, Vilans, het ROC Midden Nederland en MBO Utrecht.

Meer informatie over vernieuwen in de zorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl