Samen op weg naar vrijheid in de zorg

Meer vrijheid voor cliënt en medewerker. Dat is ons doel en daar zetten we ons het komende jaar voor in met het landelijk project ‘Samen op weg naar vrijheid!'. Zo werken we samen aan meer vrijheid in de zorg voor alle partijen. Als organisatie heeft u een belangrijke rol om dat mogelijk te maken. Doet u mee?

Bekijk de campagnewebsites:

Samen op weg naar vrijheid!

Wat er al gebeurt

Organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg hebben de afgelopen jaren al veel bereikt bij het verminderen van vrijheidsbeperking. Langzaam verschuift de aandacht nu naar het vergroten van vrijheid. Deze verschuiving is ook terug te vinden in het ontwerp van de nieuwe Wet zorg en dwang. De wens en de beleving van de cliënt zijn leidend, meer vrijheid voor de medewerkers hoort daarbij. Steeds meer organisaties slagen er op die manier in om de vrijheid van cliënten en medewerkers daadwerkelijk te vergroten.

Samen op weg naar vrijheid in de zorg

Wat we gaan doen

Al die inspanningen en mooie resultaten hebben een stevige basis gelegd waar we op door kunnen en willen bouwen. Met elkaar zetten we de volgende stap in deze ontwikkeling. Dat doen we door de kennis en de tools te verspreiden, maar vooral ook door te inspireren en verbinden. Leren van de goede voorbeelden, verhalen delen en in gesprek gaan over de betekenis van vrijheid voor de cliënt en zijn omgeving.

Verbindingen zoeken met mensen en organisaties die het verschil kunnen maken. We willen zoveel mogelijk mensen laten profiteren van de beschikbare kennis en hen stimuleren ermee aan de slag te gaan.

Hoe we dat doen

  • We stimuleren uitwisseling van verhalen van medewerkers en cliënten over hoe zij vrijheid (willen) beleven in de zorg
  • We zoeken goede voorbeelden en geven die een podium
  • We bezoeken organisaties en organiseren daar een inspiratiedag
  • We zetten regionale netwerken op
  • We bundelen kennis en ervaringen en maken die beschikbaar voor iedereen die wil werken aan meer vrijheid

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior Adviseur
Jennie
Mast
Senior Adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl