Uitkomstindicatoren Dementiezorg

Dementie heeft een grote impact op de cliënt, de omgeving en de mantelzorg. Dementie treft steeds meer mensen vanwege de vergrijzing. De verwachting is dat in 2040 dementie doodsoorzaak nummer 1 is (RIVM, 2017). 

De zorg voor mensen in verschillende stadia van dementie, waarvan het grootste deel thuis woont, is complex, multidisciplinair en steeds vaker georganiseerd in regionale netwerken of ketens van verschillende professionals en organisaties, zoals huisartsen, thuiszorg, ziekenhuis, GGZ, verzorgings- en verpleeghuizen. 

Vragenlijst Uitkomstindicatoren Dementiezorg

Om erachter te komen wat de toegevoegde waarde is van dementiezorg gingen wij samen met Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, zorgprofessionals, dementienetwerken en wetenschappers op zoek naar een manier om dit te meten. Dit heeft geleid tot de vragenlijst Uitkomstindicatoren Dementiezorg (UID). Deze vragenlijst meet de kwaliteit van leven, van zowel de cliënt als van diens mantelzorger. Sinds 1 januari 2016 hebben wij het stokje van Zilveren Kruis overgenomen. 

De kwaliteit van leven van de persoon met dementie wordt vanuit 3 perspectieven gemeten, waarbij de ervaring van de cliënt zelf centraal staat:

  1. Allereerst krijgt de cliënt vragen over zijn kwaliteit van leven via de DQI (dementia quality of life-instrument). Hierin komen 6 domeinen aan de orde: lichamelijke gezondheid, zelfzorg, sociaal functioneren, stemming, geheugen en oriëntatie. Daarnaast geeft de cliënt een rapportcijfer voor de kwaliteit van zijn leven op dat moment. Mensen met dementie kunnen nog vrij lang een valide rapportcijfer geven, omdat ze hier van jongs af aan bekend mee zijn. 
     
  2. Vervolgens geeft de mantelzorger 2 rapportcijfers: een voor het leven van de persoon met dementie en een rapportcijfer dat hij/zij denkt dat de persoon met dementie zelf geeft.
     
  3. Tot slot wordt de centrale zorgverlener gevraagd hoe betrouwbaar de antwoorden van de persoon met dementie naar zijn inschatting zijn. Op deze manier ontstaat een zo goed mogelijk beeld van de beleving van de persoon met dementie zelf. 

De volhoudtijd van de mantelzorger wordt gemeten met een vraag: als de mantelzorgsituatie blijft zoals die nu is, hoe lang kunt u het dan nog aan? De kwaliteit van leven van de mantelzorger wordt gemeten met een visuele ladder. De hoogst ervaren kwaliteit van leven in de afgelopen maand bevindt zich boven aan de ladder en krijgt een 9. 

De laagst ervaren kwaliteit van leven bevindt zich onder aan de ladder met een score van 1. De mantelzorger kiest de score die aangeeft waar hij/zij zichzelf ziet ten opzichte van de laagste en hoogste ervaren kwaliteit van leven in de afgelopen maand.

Wat levert deelname mij op?

Zorgprofessionals van organisaties geven aan dat door het afnemen van deze korte vragenlijst zij bewuster in gesprek gaan met de cliënt en diens mantelzorger. Door bijvoorbeeld het onderwerp ’volhoudtijd’ bewust te bespreken biedt dit een opening om meer maatwerkafspraken te maken. De antwoorden helpen zorgverleners de zorg beter af te stemmen op de behoeften van cliënten en hun directe omgeving. Door meerdere metingen te doen, kunnen zorgverleners zien of de kwaliteit van leven over tijd verandert. 

Spiegelrapportage: uw resultaten vergelijken 

Regelmatig ontvangt u een spiegelrapportage. Hierin ziet u de scores van uw cliënten en mantelzorgers. Deze scores worden vergeleken met de scores van voorgaande metingen in uw organisatie. Ook vergelijken we uw scores met die van andere vergelijkbare organisaties. 

Gebruikersbijeenkomsten

We organiseren 2 keer per jaar een gebruikersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wisselen we ervaringen met elkaar uit en informeren en inspireren we elkaar om met de resultaten van de metingen Uitkomstindicatoren Dementiezorg aan de slag te gaan.

Wie zijn er betrokken?  

Om de onafhankelijkheid goed te kunnen borgen en meerdere partijen te betrekken is het project in 2016 aan ons overgedragen in nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland en de zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Ook zijn de ketencoördinatoren betrokken bij dit project.

Meld u aan 

Deelname aan Uitkomstindicatoren Dementiezorg is kosteloos. Vul het aanmeldformulier in en meld u meteen aan. Wij zorgen ervoor dat u toegang krijgt tot de vragenlijst en geven uitleg over het afnemen van de vragenlijst. De privacy van de cliënten en mantelzorgers is bij Uitkomstindicatoren Dementiezorg gewaarborgd. De data wordt in samenwerking met ZorgTTP gepseudonimiseerd. Voor vragen kunt u contact met ons op via uitkomstendementie@vilans.nl of 06 - 228 106 22.

Stuurgroep: Bernadette Vermeer (VGZ), Cisca Zuurveld (Zeeuwse Zorgschakels), Cynthia Hofman (Vilans), Els van der Veen (Netwerk Dementie Drenthe), Jan Thijssen (VGZ), Jeroen Crasborn (Zilveren Kruis), Kim Luijten (CZ), Marco Blom (Alzheimer Nederland), Margreet Reitsma (Vilans), Mirella Minkman (Vilans) en Tilja van den Berg (CZ).

Blijf op de hoogte. Meld u hier aan voor nieuwsbrief.

Meer lezen over de Uitkomstindicatoren Dementiezorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MargreetSenior onderzoeker
Margreet
Reitsma
Senior onderzoeker m.reitsma@vilans.nl 06 46 05 72 94
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl