Werk maken van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In januari verscheen het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut beschrijft hierin wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarmee is het document ook een opdracht voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en hun lerend vermogen te versterken.

Samen leren en verbeteren

De ondertitel van het nieuwe Kwaliteitskader is: samen leren en verbeteren. Dat is de basis voor betere kwaliteit met de mens als vertrekpunt. Werken aan goede verpleeghuiszorg betekent met cliënten en familie en met andere zorgprofessionals in gesprek gaan over wat goede zorg betekent. Het kwaliteitskader stimuleert organisaties en medewerkers om werkprocessen te verbeteren en slimme oplossingen te bedenken om kwaliteit te realiseren. Leren van elkaar. Werken aan veilige zorg met respect voor ieders waarden, wensen en behoeften. Want cijfers alleen zeggen niet zoveel. Kwaliteit ontstaat pas als je steeds terugkijkt of je het goede hebt gedaan, daarvan leert en vervolgens verbeteracties onderneemt.

4 thema’s, 4 randvoorwaarden

Het kwaliteitskader is geen afvinklijstje. Het biedt ruimte om de kwaliteit zelf in te vullen. Afhankelijk van wat uw organisatie, uw medewerkers en – natuurlijk- uw cliënten nodig hebben. De basis staat beschreven in 4 inhoudelijke thema’s die houvast geven aan cliënten, familie en zorgprofessionals. Daarnaast noemt het Kwaliteitskader 4 belangrijke randvoorwaarden.

maak werk van kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op deze pagina vindt u meer informatie over de inhoudelijke thema’s. Ook leest u hoe wij u kunnen helpen om daar werk van te maken.

Over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

  • Ondersteuning nodig bij het werken aan kwaliteitsverbetering binnen uw verpleeghuis(locatie)? Meld u aan voor Waardigheid en trots op locatie! Vanuit dit ondersteuningsprogramma krijgen zorgaanbieders hulp bij de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl