Zorgvernieuwers 2019 van start

Het programma Zorgvernieuwers 2019 is van start gegaan. In dit programma werken wij samen met een netwerk van organisaties en gedreven professionals aan oplossingen voor grote vraagstukken in de langdurende zorg met als doel deze toekomstbestendig te maken.

Zorgvernieuwers focust in 2019 op vier thema's die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de langdurende zorg:

  1. Zinvolle inzet van technologie
  2. Vaardigheden van de toekomst in de zorg
  3. Governance van netwerkzorg
  4. Kleurrijke zorg

Naast deze vier inhoudelijke thema’s heeft het programma drie ‘gildes’: impactgericht, netwerkgericht en ontwerpgericht vernieuwen. De gildes ondersteunen het programma met methodes die u kunt inzetten om de zorg te vernieuwen. De ervaringen worden behalve binnen het netwerk ook met het veld gedeeld.

Thema's Zorgvernieuwers 2019


Zinvolle inzet van technologie

Technologie lijkt een belangrijk antwoord te zijn op grote vraagstukken in de zorg. Het probleem moet echter altijd centraal staan, en níet de technologie. Pas dan is er sprake van zinvolle inzet van technologie. Binnen dit thema focussen we specifiek op arbeidsbesparende technologie. Een voorbeeld hiervan is Augmented Reality (AR).

Vaardigheden van de toekomst in de zorg

De toekomst van de zorg vraagt (deels) nieuwe vaardigheden van zorgmedewerkers. Zorgorganisaties en zorgonderwijs moeten de huidige en toekomstige zorgprofessional helpen deze vaardigheden eigen te maken. Het projectteam verkent waar de grootste kennisbehoefte ligt.

Governance van netwerkzorg

Zorgvragen worden in de toekomst steeds complexer. Dit vereist dat het volledige cliëntnetwerk samenwerkt. Goede governance over sturing, besluitvorming en verantwoording is hierbij essentieel.

Kleurrijke zorg

Onze samenleving wordt steeds diverser. Dat heeft gevolgen voor de zorg. Zowel cliënten als (toekomstige) zorgverleners met een andere achtergrond hebben soms andere verwachtingen van de zorg. Het thema kleurrijke zorg brengt de bestaande kennis hierover in kaart en onderzoekt waar en hoe de zorg op dit thema nog kan verbeteren.

Zorgvernieuwers uit voorgaande jaren

Ook in voorgaande jaren gingen we op zoek naar Zorgvernieuwers. Maak kennis met de Zorgvernieuwers uit andere jaren.

Verbinding maakt het verschil

Zorgvernieuwers 2018. Anna Riemersma (programmamanager informele zorg), Gilberte Pinckaers (projectmanager bij Radar) en Gerda van der Geer (wijkverpleegkundige en casemanager mantelzorg WZUV ) vonden elkaar op het vraagstuk ‘hoe kan je de omgeving beter betrekken bij de cliënt’. Zij willen met deze film drie voorbeelden laten zien waarmee ze hopen anderen te inspireren. Wat kan jij doen in jouw wijk? Met wie kan je samenwerken? Welke betekenis kan technologie hebben? Het is een greep uit vele initiatieven die er zijn in het land.

Linda Konijn

Eén van de zorgvernieuwers 2018 was Linda Konijn, wijkverpleegkundige bij Evean. Zij was ervan overtuigd dat de inzet van technologie kan helpen mensen langer thuis te laten wonen. ‘Ik wist: het kan anders en het kan slimmer. Maar ik vond het lastig anderen daar ook van te overtuigen.’ Het zorgvernieuwersnetwerk hielp Linda haar visie te verduidelijken en zo lukt het steeds beter om technologie in te zetten.

Laura Steman

In 2017 deelde Laura Steman van Solis thuiszorg in Deventer haar passie om met technologie ouderen te helpen zo lang mogelijk gelukkig te kunnen leven. Zo werd ook zij een van de eerste deelnemers in ons netwerk van Zorgvernieuwers in 2017. Bekijk waarom Laura zich aanmeldde en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. ‘Ik wil niet dat het ons overkomt, ik wil in de lead blijven.’

Petra Poppes

In 2017 vertelde Petra Poppes haar droom voor een betere verbinding tussen wetenschap en praktijk. Op deze manier wilde ze een bijdrage leveren aan een kwaliteitsvol leven voor mensen met een meervoudige beperking. Zo werd ook zij een van de eerste deelnemers in ons netwerk van Zorgvernieuwers in 2017. Bekijk waarom Petra zich aanmeldde en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. ‘Wanneer je ideeën deelt, kun je leren van elkaar.'

Roelfien Erasmus

In 2017 stuurde Roelfien Erasmus van ZuidOostZorg haar ambitie in om leefstijlmonitoring op grote schaal mogelijk te maken en werd zo een van de eerste deelnemers in ons netwerk van Zorgvernieuwers in 2017. Bekijk waarom Roelfien zich aanmeldde en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. ‘Het is goed om met z’n allen de focus op één onderwerp te hebben.’

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl