De eerste Zorgvernieuwers zijn van start

Onze oproep in januari aan ‘de gedreven mens’ die met anderen de langdurende zorg wil verbeteren en vernieuwen, heeft geresulteerd in een zeer gevarieerde groep van zo’n 75 Zorgvernieuwers. Een van de belangrijkste aspecten van zorgvernieuwing is de samenwerking met anderen. We vinden het dan ook heel belangrijk dat alle Zorgvernieuwers elkaar leren kennen.

Startbijeenkomst

Inmiddels heeft een eerste startbijeenkomst plaatsgevonden met ruim 30 deelnemers uit heel Nederland, van wijkverpleegkundigen, innovatiemanagers tot ondernemers. ‘Een inspirerende dag’, gaven de deelnemers terug en: ‘veel nieuwe mensen ontmoet, en goede ideeën opgedaan’. Andere reacties: ‘leerzaam’, ‘creatief’, ‘zorgbreed’, ‘enerverend’, ‘interactief’, ‘verbindend’. De Zorgvernieuwers willen graag in actie komen, zeker niet alleen praten over de toekomst. Zij werken nu verder aan 5 vraagstellingen. Een tweede startbijeenkomst vindt plaats in mei.

Vraagstellingen voor de toekomst

De vraagstellingen die de Zorgvernieuwers tot nu toe hebben geagendeerd:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat cliënten elke dag opnieuw hun eigen dag kunnen indelen?
  • Hoe kunnen we zorgen dat zorgprofessionals doen wat nodig is én waar zij energie van krijgen?
  • Hoe kunnen we zorgprofessionals bottom-up laten beginnen met vernieuwen?
  • Hoe kunnen we informele en formele ‘zorgers’ sterker verbinden?
  • Hoe kunnen we zorgen dat ‘organisaties’ in de zorg niet langer overheersend zijn?

Vernieuwen doen we samen

Met het netwerk Zorgvernieuwers 2018 brengen wij Zorgvernieuwers, experts en partijen samen om met elkaar vernieuwingen in de langdurende zorg te realiseren. Projectleider Frans van Zoest: 'Om grotere veranderingen te realiseren vindt Vilans het belangrijk om aan te sluiten bij de Zorgvernieuwers van Nederland. Zij hebben een eigen kijk op uitdagingen en ideeën over de toekomst van de langdurende zorg. Zij zetten zich dagelijks in met een enorme gedrevenheid. We willen hen graag ondersteunen door hen te verbinden met andere Zorgvernieuwers, experts en partijen die de benodigde kennis, contacten, ervaring en energie inbrengen. Samen kunnen we een grotere verandering in de langdurende zorg realiseren dan ieder voor zich. De deelnemers aan de projecten die zo ontstaan vormen samen het netwerk Vilans Zorgvernieuwers 2018.'

Maak kennis met de Zorgvernieuwers uit 2017

In 2017 stuurde Roelfien Erasmus van ZuidOostZorg haar ambitie in om leefstijlmonitoring op grote schaal mogelijk te maken en werd zo een van de eerste deelnemers in ons netwerk van Zorgvernieuwers in 2017. Bekijk waarom Roelfien zich aanmeldde en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. ‘Het is goed om met z’n allen de focus op één onderwerp te hebben.’

Lees het hele interview met Roelfien Erasmus

Henk Herman Nap vertelt over het succes van Zorgvernieuwers

Zorgvernieuwer 2017: Laura Steman

In 2017 deelde Laura Steman van Solis thuiszorg in Deventer haar passie om met technologie ouderen te helpen zo lang mogelijk gelukkig te kunnen leven. Zo werd ook zij een van de eerste deelnemers in ons netwerk van Zorgvernieuwers in 2017. Bekijk waarom Laura zich aanmeldde en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. ‘Ik wil niet dat het ons overkomt, ik wil in de lead blijven.’

Lees het hele interview met Laura Steman

Zorgvernieuwer 2017: Petra Poppes

In 2017 vertelde Petra Poppes haar droom voor een betere verbinding tussen wetenschap en praktijk. Op deze manier wilde ze een bijdrage leveren aan een kwaliteitsvol leven voor mensen met een meervoudige beperking. Zo werd ook zij een van de eerste deelnemers in ons netwerk van Zorgvernieuwers in 2017. Bekijk waarom Petra zich aanmeldde en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. ‘Wanneer je ideeën deelt, kun je leren van elkaar.’

Lees het hele interview met Petra Poppes

Onze uitgangspunten

Zorgvernieuwers denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen. Het idee is dat meerdere mensen een min of meer vergelijkbare verandering beogen en die graag met ‘gelijkgestemden’ willen werken aan een gezamenlijk aanpak. Deze aanpak levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de langdurende zorg. De ambitie en beoogde impact van de gezamenlijke aanpak bepaalt of en de mate waarin wij een bijdrage leveren aan de realisatie ervan.

Deelnemende partijen leveren een eigen bijdrage of investering: dat kan in uren, kennis, netwerk of financiën zijn. Dat betekent dus samenwerken en bereid zijn om kennis en ideeën met anderen te delen. Juist door met meerdere partijen aan de slag te gaan, ontstaat het ‘meedoen = méér doen effect’ en creëren we meer impact. Zo zorgen we samen dat zorg beter werkt!

Kan ik mij nog aanmelden?

De inschrijving voor 2018 is nu gesloten. Aansluiten bij de thema’s van 2018 kan in overleg.

Werken volgens de IMPACT-methode

Concrete resultaten die er toe doen: dat is onze missie. En dus zetten we in op het zichtbaar maken van en bijsturen op toegevoegde waarde. Het beoogde gezamenlijke resultaat moet ertoe doen en echt een verschil maken voor de langdurende zorg en daarmee voor de kwaliteit van leven van de cliënt.
Dat betekent dat we vooraf nadenken over de gewenste impact of verandering die we met elkaar willen bereiken en hoe we die willen bereiken. We visualiseren deze impact of verandering in een zogenaamde effectenkaart. Wat zijn onze gewenste korte en lange termijneffecten? En wat moeten we dan nu doen om deze te bereiken? Dit geeft inzicht in de meest effectieve strategie, en kans om voortdurend bij te sturen in het project. Wat werkt wel, wat niet? Doen we juiste dingen?

Heeft u vragen?

Mail naar: zorgvernieuwers@vilans.nl.

Vilans werkt hiervoor samen met Avance, de impact-engineers.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl