Ben jij een zorgvernieuwer?

We zijn op zoek naar zorgvernieuwers. Naar mensen en organisaties die een beeld hebben over hoe de langdurende zorg beter kan. Ben (of ken) je zo iemand en wil je werk maken van jouw ideeën? Meld je aan en misschien word je wel een van de Vilans Zorgvernieuwers van 2018!

Wat is een zorgvernieuwer?

Zorgvernieuwers zijn mensen die net wat anders naar de wereld kijken dan anderen. Zij hebben een eigen kijk op uitdagingen en eigen ideeën over de toekomst. Ze zijn gedreven om de langdurende zorg met grote of kleine ideeën, analoog of digitaal, steeds een stukje beter te maken. Mensen die de kracht van samenwerken optimaal willen benutten, omdat zij weten dat ze samen verder komen dan ieder voor zich kan bereiken!

Zorgvernieuwer 2017: Roelfien Erasmus

In 2017 stuurde Roelfien Erasmus van ZuidOostZorg haar ambitie in om leefstijlmonitoring op grote schaal mogelijk te maken en werd zo een van de eerste deelnemers in ons netwerk van Zorgvernieuwers in 2017. Bekijk waarom Roelfien zich aanmeldde en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. ‘Het is goed om met z’n allen de focus op één onderwerp te hebben.’

Lees het hele interview met Roelfien Erasmus

Zorgvernieuwer 2017: Laura Steman

In 2017 deelde Laura Steman van Solis thuiszorg in Deventer haar passie om met technologie ouderen te helpen zo lang mogelijk gelukkig te kunnen leven. Zo werd ook zij een van de eerste deelnemers in ons netwerk van Zorgvernieuwers in 2017. Bekijk waarom Laura zich aanmeldde en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. ‘Ik wil niet dat het ons overkomt, ik wil in de lead blijven.’

Henk Herman Nap vertelt over het succes van Zorgvernieuwers

Vernieuwen doen we samen

We brengen zorgvernieuwers samen. Omdat we geloven dat we met elkaar de langdurende zorg echt kunnen verbeteren. We onderzoeken of we gezamenlijk tot een aanpak kunnen komen. Zodra dat het geval is, gaat deze groep als netwerk Zorgvernieuwers 2018 aan de slag met het initiatief. We verbinden de zorgvernieuwers met experts en partijen die de benodigde kennis, contacten, ervaring en energie inbrengen. Samen kunnen we een grotere verandering in de langdurende zorg realiseren dan ieder voor zich.

Ben je (of ken je) een zorgvernieuwer? 

Deel jouw kijk op wat echt nodig is voor een betere langdurende zorg in jouw directe omgeving of regio. Of misschien wel voor heel Nederland! Zodra we een kansrijke ‘bundel’ hebben van mensen en organisaties die aan eenzelfde uitdaging in de zorg willen werken, gaan we van start. Tijdens inspirerende fysieke en digitale bijeenkomsten bepalen we samen waar en hoe we het verschil kunnen maken. 

Meld je nu meteen aan!

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?
Vanaf/tot wanneer kan ik mij aanmelden?
Wat is de IMPACT-methode?
Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Als zorgvernieuwer denk je in kansen, mogelijkheden en oplossingen. En natuurlijk wil en kun je hier in 2018 werk van maken. Een eerste stap is dan ook dat je ons laat weten welke uitdaging in de langdurende zorg je ervaart en welke verandering je zou willen realiseren. 

Algemene voorwaarden zijn:

  • Er zijn meerdere partijen die een min of meer vergelijkbare verandering beogen en die graag met deze ‘gelijkgestemden’ willen werken aan het oplossen van het uiteindelijke, gezamenlijke idee. Dit idee levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de langdurende zorg. De ambitie en beoogde impact van het gezamenlijke idee bepalen of en de mate waarin Vilans een bijdrage zal leveren aan de realisatie ervan.
  • Deelnemende partijen leveren een eigen bijdrage of investering: dat kan in uren, kennis, netwerk of financiën zijn. Dat betekent dus dat je graag wilt samenwerken en bereid bent om kennis en ideeën met anderen te delen. Juist door met meerdere partijen aan de slag te gaan, ontstaat het ‘meedoen= méér doen effect’ en creëren we meer impact. Zo zorgen we samen dat zorg beter werkt!

Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

We zijn heel erg benieuwd welke uitdaging je nu ervaart in de langdurende zorg en welke vernieuwing je voor ogen hebt. Deel deze zo snel mogelijk met ons; wij staan in de startblokken om te kijken met wie en hoe we een vliegwiel kunnen gaan vormen.

Meld je nu meteen aan!

"Aanmelden kan tot 1 maart 2018"

Er is ruimte voor het realiseren van meerdere verbeteringen. Maar niet oneindig. Dus hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans dat je binnenkort deel uitmaakt van ons nieuwe netwerk Zorgvernieuwers 2018

Wat gebeurt er na aanmelding?

Na aanmelding nemen we contact met je op om een goed beeld te krijgen van jouw aanmelding. Vervolgens zijn er 2 mogelijkheden: 

  1. We bundelen alle uitdagingen en ambities die raakvlakken met elkaar hebben. Zodra we een kansrijke ‘bundel’ hebben, komen we bijeen en gaan we aan de slag. Welke gemene deler zien we? We werken toe naar een gemeenschappelijke visie op de gesignaleerde uitdaging en beoogde verandering. En bepalen het ambitieniveau en ieders rol daarin. Zo committeren we ons allemaal aan de samenwerking om zo samen het verschil te maken. Afhankelijk van wat daarvoor nodig is, ondersteunen en begeleiden we het proces of de inhoud met alle inhoudelijke expertise die we als landelijk kenniscentrum in huis en in ons netwerk hebben of kunnen vinden. De ambitie en beoogde impact van het gezamenlijke idee bepalen of en de mate waarin Vilans een bijdrage zal leveren aan de realisatie ervan. De deelnemers aan de projecten die zo ontstaan vormen samen het netwerk Zorgvernieuwers 2018.
  2. De zorgvernieuwers met uitdagingen en ambities die niet direct raakvlak hebben met de andere aanmeldingen, worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst in het voorjaar van 2018 (verwachting april). Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar en met diverse experts passend bij de vraagstukken in gesprek. We beogen deelnemers verbindingen met elkaar en mogelijk met andere (Vilans) projecten en programma’s te laten maken. Met als doel om samen te zorgen dat de langdurende zorg beter werkt. 

Wat is de IMPACT-methode?

Concrete resultaten: dat is onze missie. En dus zetten we in op het zichtbaar maken van en bijsturen op toegevoegde waarde. Het beoogde gezamenlijke resultaat moet ertoe doen en echt een verschil maken voor de langdurende zorg en daarmee voor de kwaliteit van leven van de cliënt.

Dat betekent:

  1. dat we vooraf nadenken over de gewenste impact of verandering die we met elkaar willen bereiken en hoe we die willen bereiken. We visualiseren deze impact of verandering in een zogenaamde effectenkaart. Wat zijn onze gewenste korte en lange termijneffecten? En wat moeten we dan nu doen om deze te bereiken? Dit geeft inzicht in de meest effectieve strategie, en kans om voortdurend bij te sturen in het project. 
  2. dat we resultaten ook daadwerkelijk meten. Dit doen we door zo laagdrempelig mogelijk maar wel betrouwbaar na te gaan in hoeverre we de beoogde resultaten halen. Dit alles helpt om de impact zo groot en duurzaam mogelijk te maken.
  3. dat we reflecteren. We willen allemaal leren. Wat werkt wel, wat niet? Doen we juiste dingen?

Heb je vragen?

Mail naar: zorgvernieuwers@vilans.nl.

Vilans werkt hiervoor samen met Avance, de impact-engineers. 

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl