Vragenlijst
Samen beslissen

Zorgverleners in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen gaan gebruik maken van een gestandaardiseerde vragenlijst om samen met kwetsbare ouderen te beslissen.

Zorgverleners in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen gaan gebruik maken van een gestandaardiseerde vragenlijst om samen met kwetsbare ouderen te beslissen. Deze vragenlijst, de TOPICS-SF, geeft inzicht in hoe ouderen hun gezondheid ervaren en wat hun doelen en wensen zijn. Deze uitkomstinformatie vormt daarmee de basis voor samen beslissen. Huisartsenpraktijken van drie regionale samenwerkingsverbanden en met hen samenwerkende ziekenhuizen gaan vanaf oktober aan de slag met dit project. Hun ervaringen met deze werkwijze worden verzameld en vertaald in praktische hulpmiddelen voor huisartsenpraktijken. Twee regio’s zijn reeds bekend (Didam en Eindhoven). Een derde regio kan nog aansluiten.

Zorginstituut Nederland 

De ontwikkeling van deze werkwijze is één van de 7 toegekende projecten in het programma ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen’ van Zorginstituut Nederland. Deze projecten hebben tot doel de samenwerking te stimuleren tussen zorgverleners en ouderen om zo samen beslissen te bevorderen. 

Voordelen Samen beslissen 

Onderzoek wijst uit dat ouderen zich door ‘samen beslissen’ zekerder voelen over de keuzes die zij maken, gemotiveerder zijn om de behandeling vol te houden en minder vaak kiezen voor behandelingen die niet bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zorgverleners ervaren meer voldoening en constateren dat ouderen vaker kiezen voor behandelingen die bijdragen aan wat er werkelijk toe doet in hun leven en dat van hun naasten. De TOPICS-SF is een vragenlijst die inzicht geeft in de verschillende levensdomeinen en daardoor de gezondheidssituatie van ouderen. 

Samenwerkingsverbanden die graag als derde regio mee willen doen, kunnen dat nog aangeven bij Annemarie Koopman.

Vilans, landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg, begeleidt het project. Andere betrokken organisaties zijn seniorenorganisaties KBO-PCOB, KBO Brabant, NOOM, MantelzorgNL, RadboudUMC, Rijnstate ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, Gezondheidscentrum Didam en Zorggroep DOH.