Naar hoofdinhoud

Samenwerken in netwerken

Om goed aan te sluiten bij hun veranderende wensen en behoeften, hebben mensen zorg en ondersteuning nodig die verder reikt dan dat individuele professionals en organisaties kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende professionals zoals verpleegkundigen, sociaal werkers, beleidsmakers en huisartsen uit verschillende domeinen zoals het ziekenhuis, onderwijs, publiek en sociaal domein. Goede afstemming tussen mensen, professionals en organisaties is dan belangrijk. Dat gebeurt vaak in netwerken.

Tips over samenwerken in netwerken

Er zijn geen tips.