Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in netwerken

Om goed aan te sluiten bij hun veranderende wensen en behoeften, hebben mensen zorg en ondersteuning nodig die verder reikt dan dat individuele professionals en organisaties kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende professionals zoals verpleegkundigen, sociaal werkers, beleidsmakers en huisartsen uit verschillende domeinen zoals het ziekenhuis, onderwijs, publiek en sociaal domein. Goede afstemming tussen mensen, professionals en organisaties is dan belangrijk. Dat gebeurt vaak in netwerken.

Video domeinoverstijgende samenwerking in ouderenzorg

Senior Vilans-adviseur Sandra Dahmen schoof aan om het te hebben over domeinoverstijgende samenwerking in de ouderenzorg. Om kwetsbare ouderen te kunnen helpen moeten de schotten tussen domeinen vandaan, en moeten domeinen die nog te veel allemaal volgens eigen regels, normen en structuren werken de samenwerking opzoeken. 'Met de drie pilots is met het ministerie afgesproken dat zij garant staat voor eventuele extra kosten in de WMO. Dat werkte: inmiddels wordt ook gekeken of er vaker geschoven kan worden naar de wlz om dit soort trajecten te starten'. 

YouTube video thumbnail

Agenda-items over samenwerken in netwerken

Er zijn geen agenda-items gevonden