De nieuwe zorgprofessional

De nieuwe zorgprofessional is niet alleen zorgverlener, maar ook expert en coach. Coach de cliënt naar meer zelfmanagement. Wij helpen u op weg.

Wat is De nieuwe zorgprofessional?

De nieuwe zorgprofessional is niet alleen zorgverlener, maar ook expert en coach. De langdurende zorg gaat steeds meer over het leven van de cliënt, over zijn welzijn en manier van wonen. Als zorgverlener coacht u de cliënt naar meer zelfmanagement en eigenaarschap. Dit is belangrijk, omdat mensen steeds vaker en langer thuis wonen. Ze voeren regie over hun eigen gezondheid en gedrag.

Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers thuis. Mensen met een lichte zorgvraag komen sinds 2013 niet meer in aanmerking voor wonen in een zorginstelling. Maar ook met een zwaardere zorgvraag is thuis wonen mogelijk. Dat vraagt wel wat van zorgprofessionals, mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en de cliënten zelf. Van bestuurders vraagt dit ook een andere rol, zij maken ruimte vrij voor persoonsgericht werken en zelfsturende teams. Met onze diensten bent u klaar voor de toekomst. 

Marieke Meppelder Tara Koenders Nynke de Jong Henry Mostert Paulien Vermunt Martijn Simons Jeroen Schumacher Marloes Keulemans Yvonne de Jong

Onze adviseurs binnen De nieuwe zorgprofessional