Vilans
Talks

Regeldruk in de zorg is een meerkoppig monster. Alleen het schrappen van regels is dan ook niet genoeg om de regeldruk te verminderen. Maar wat werkt wél? In Vilans Talks nemen we het regeldrukfenomeen onder de loep en reflecteren we op 10 jaar ontregelen.

Vilans Talks is een online bijeenkomst waarin sprekers u uitdagen om op een andere, vernieuwende manier naar regels en regeldruk te kijken. Waardoor ontstaat regeldruk? Wat zijn geleerde lessen? En wat is er nodig om de registratielasten echt te verminderen?

Vilans Talks vond plaats op 1 februari 2021. Bekijk hieronder de volledige livestream van Vilans Talks terug of bekijk de losse Talks van de verschillende sprekers. En laat u inspireren om zelf aan de slag te gaan met ontregelen!

1. Volledige Vilans Talks (60 min)

2. 10 jaar ontregelen
Elsbeth Zielman - Senior adviseur Vilans
Vilans houdt zich al 10 jaar bezig met het ontregelen van de langdurige zorg. In haar Talk neemt Elsbeth Zielman u mee in de ontregelreis die we hebben doorlopen. Wat is er al gedaan en wat hebben we geleerd? Hoe zorgen we dat zorgprofessionals weer meer tijd hebben voor de cliënt én meer werkplezier ervaren!

Zie voor de introductie van Elsbeth de eerste 9 minuten van Vilans Talk.

3. Hoe maken we van MIJNTAAK, ONZETAAK? (10 min.)
Else Stapersma - Programmaleider [Ont]Regel de Langdurige Zorg
Wat zijn oorzaken van regeldruk? En hoe kunnen we daar mee omgaan? Else Stapersma geeft een korte introductie op het ontstaan van regeldruk en laat zien hoe ware ontregelkampioenen met dit vraagstuk omgaan. Zij daagt u uit om aan de slag te gaan met MIJNTAAK. 

Bekijk de Talk van Else (10 min):

4. Emile de Roy van Zuydewijn, directeur bij Emile Thuiszorg
Emile deelt zijn recept voor een regelarme organisatie: faciliteren dat de zorg mét cliënten gebeurt, door mensen met passie voor het vak en zo veel mogelijk geautomatiseerd. Bij Emile Thuiszorg gebeurt registratie bijvoorbeeld met vlogs.

Bekijk de Talk van Emile (20 min.):

5. Op zoek naar de rek in de regels 
Boukje Keizer directeur van realisatienetwerk 7Zebra’s en schrijver van het boek: De regels en de rek.
Regels regelen niet altijd wat ze beogen te regelen. Maar dat wil niet zeggen dat we ze zomaar los moeten laten. Ontregelen gaat om het balanceren tussen regels en rek. Boukje Keizer gaat op zoek naar de rek in de regels. In haar Talk deelt ze zes handige rekstrategieën die hierbij kunnen helpen. 

Bekijk de Talk van Boukje (20 min.):

6. Paul Iske hoogleraar Open Innovation & Business Venturing en directeur van Instituut voor Briljante Mislukkingen
Paul Iske pleit in zijn verhaal voor meer psychologische veiligheid. Dat bereik je door met elkaar te erkennen dat dingen soms fout gaan, en dat je daar niet altijd omheen kunt. “Maar fouten die voortkomen uit goede bedoelingen zitten vol goede lessen. En als er één sector is waarin mensen handelen vanuit goede bedoelingen, is het wel de zorg!” Paul moedigt zorgprofessionals aan zelf ook meer te vertrouwen in de eigen en elkaars goede bedoeling.

Bekijk de Talk van Paul (18 min.):

Lees ook het verslag van Vilans Talks