Naar hoofdinhoud Naar footer

Begeleiding à la carte 2

Een aantal gehandicaptenzorgorganisaties ontwikkelden een aanpak in vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Dit deden zij onder andere met begeleiding vanuit het programma Begeleiding à la carte 1 (2019 – 2021). In het vervolg, Begeleiding à la carte 2 (2023 – 2025), willen we samen de impact en het bereik van deze vernieuwingen vergroten. Zodat meer mensen met een beperking van vernieuwende persoonsgerichte zorg kunnen profiteren.

Met Begeleiding à la carte 2 kunnen deelnemers van Begeleiding à la carte 1 hun aanpak in persoonsgerichte zorg verder ontwikkelen in de eigen organisatie. Denk hierbij aan het in kaart brengen van effecten of ervaringen, of door het gericht meenemen van andere locaties. 

Ook nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden. Zij kunnen met een eigen aanpak voor persoonsgerichte zorg aan de slag, of met een aanpak van een deelnemer uit Begeleiding à la carte 1. De oud-deelnemer helpt de nieuwe deelnemer bij het toepassen ervan. Het voordeel is dat zij hierbij gebruik kunnen maken van de opgedane inzichten uit Begeleiding à la carte 1. Bovendien vindt er bij de invoering van de aanpak, kennisuitwisseling tussen beide organisaties plaats, waardoor de aanpak verder kan worden verbeterd en verspreid.

Ondersteuning Begeleiding à la carte 2

Deelnemers van Begeleiding à la carte 2 krijgen ondersteuning op maat bij deze trajecten waarin de leer- en ontwikkelbehoeftes van de deelnemende organisaties centraal staan. Zo biedt het programma bijvoorbeeld begeleiding van een coach, kennisverspreider en een actie-onderzoeker. Daarnaast faciliteren we het samen leren tussen organisaties onderling, onder andere in lerende netwerken. En we maken toepasbare kennis en ervaring beschikbaar voor de hele gehandicaptenzorg op kennispleingehandicaptensector.nl en in Twinkelmagazine. Op deze manier willen we de impact en het bereik van deze aanpakken vergroten. Zodat meer mensen met een beperking van vernieuwingen in persoonsgerichte zorg kunnen profiteren. 

Twinkelmagazine

Ook in Begeleiding à la carte 2 gaan we door met het Twinkelmagazine. Hiermee inspireren we anderen met toepasbare kennis in persoonsgerichte zorg en dragen we bij aan het positieve imago van de gehandicaptensector. 

Begeleiding à la carte 2

  • Wat gaan we doen: Persoonsgerichte zorg verder brengen in de gehandicaptenzorg door het vergroten van bereik en impact van vernieuwende aanpakken.
  • Hoe lang loopt het programma: Het programma is op 1 maart 2023 gestart en loopt 3 jaar. Komende maanden kunnen organisaties die interesse hebben in 1 van de 5 aanpakken zich aanmelden.
  • Verantwoordelijk voor het programma: Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en is onderdeel van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
  • In samenwerking met: zorgaanbieders, professionals, zorgkantoren, ministerie van VWS en andere betrokkenen. 
  • Deelname: We richten ons op organisaties die een grote motivatie hebben om de gehandicaptenzorg te vernieuwen. Deelname is kosteloos, maar vraagt wel om een tijdsinvestering die afhankelijk is van de leer- of ontwikkelbehoefte en de bereidheid opgedane kennis te delen met de gehele gehandicaptensector. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 


De aanpakken 

Wil je meer weten over de aanpakken die meedoen? Bekijk de verschillende pagina’s. 

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op het Kennisplein Gehandicaptensector. Of stuur een mail naar: begeleidingalacarte@vilans.nl.  

Producten bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Tips bij dit project

Er zijn geen tips bij dit project

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Deel deze pagina via: