Website

Dementiezorg voor elkaar

Doel: Kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld
Doelgroep: Professionals werkzaam in dementiezorg

Het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar stimuleert en ondersteunt de praktijk om de dementiezorg naar een hoger plan te brengen. Het programma ondersteunt samenwerkende professionals van uiteenlopende disciplines die daaraan willen werken.

Om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben, moeten we oplossingen zoeken in de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Persoonsgericht en integraal. Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld samen met Movisie, Nivel, Pharos en Trimbos-instituut in het kader van Deltaplan Dementie.

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl