Website

In voor Mantelzorg

Doel: In voor Mantelzorg-thuis wil de samenwerking tussen formele en informele zorg versterken
Doelgroep: Beroepskrachten in zorg en welzijn voor thuiswonende ouderen met een zorgvraag

In voor Mantelzorg-thuis wil de samenwerking tussen formele en informele zorg versterken. Dat doen we op verschillende manieren. In lokale, lerende praktijken, met verbetertrajecten op het gebied van respijtzorg en digitale communicatie en op landelijk niveau door samenwerking met branche- en beroepsorganisaties. Tot slot bieden we hulpmiddelen om beroepskrachten te ondersteunen en te inspireren.

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl