Website

In voor zorg!

Doel: Helpt zorgorganisaties bij inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving
Doelgroep: Verpleeghuizen

Het programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Het bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in veranderingstrajecten. In voor zorg! loopt vanaf september 2009 en is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans.

In voor zorg! richt zich op ondersteuning van zorg zoals die in verpleeghuizen gebruikelijk is. De ondersteuning door is een onderdeel van het plan van aanpak voor verbetering van de kwaliteit van verpleeghuizen, zoals gepubliceerd door het ministerie van VWS in het rapport Waardigheid en trots. Organisaties die voor ondersteuning in aanmerking komen, hebben urgente kwaliteitsvraagstukken in een verpleeghuislocatie en de ambitie om aantoonbaar aan kwaliteitsverbetering te werken.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl