Doel: Ondersteuning bieden om de cliënt beter te leren kennen in verschillende levensfasen
Doelgroep: Zorgprofessionals

Het doel van Ken je cliënt is ondersteuning bieden om de cliënt beter te leren kennen in verschillende levensfasen. Met behulp van deze methodes en instrumenten kunt u meer maatwerk leveren en aansluiten bij de individuele cliënt. Door het bij elkaar brengen van de ontwikkelde methodes en instrumenten kunnen we elkaar inspireren, van elkaar leren en handvatten bieden om het te verbeteren.

Zorg en ondersteuning bieden afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, kan alleen als u de cliënt echt kent. Veel zorgorganisaties ontwikkelen hiervoor een eigen methode of instrument. Een aantal daarvan vindt u terug op deze site. We vragen u ook om uw methode of instrument met ons te delen. Ken je cliënt is een onderdeel van Waardigheid en trots.

Meer informatie? Neem contact op met:

DianaKennismanager
Diana
Kole
Kennismanager d.kole@vilans.nl 06 22 81 03 92
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl