Website

Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg

Op deze site vindt u de stand van zaken van de verschillende platforms en de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg die hen daarbij ondersteunt.

Doel: Zorgen dat verzekerden die op een medisch hulpmiddel aangewezen zijn, binnen de reikwijdte van de zorgplicht, een passend hulpmiddel krijgen
Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met de kwaliteit en het beleid van de hulpmiddelenzorg

Op dit moment zijn 5 platforms, te weten stoma, continentie, bloedglucosemeting, compressie en prothesen, actief met de ontwikkeling en de implementatie van kwaliteitsstandaarden, op basis van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

De platforms doen dit o.a. door het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsstandaarden, die gebaseerd zijn op het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. Tevens vindt u informatie over de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg die hen daarbij ondersteunt.

Vilans, kennisorganisatie voor langdurende zorg, ondersteunt deze platforms bij de ontwikkeling en de implementatie van de kwaliteitsstandaarden.

Meer informatie? Neem contact op met:

ErikProjectleider
Erik
de Jeu
Projectleider e.dejeu@vilans.nl 06 55 44 03 67
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl