Website

Langdurige zorg

Doel: Beschikbaar houden van kennis die is beschreven binnen reeds afgeronde programma’s gericht op ondersteuning van veranderingen in de sector langdurige zorg
Doelgroep: Zorgorganisaties in langdurige zorg

Op Langdurige zorg is achtergrondinformatie over de programma’s te raadplegen, zoals de aanleiding en doelstelling van het programma, een overzicht van de deelnemers en een lijst met publicaties en resultaten. Langdurigezorg.nl is een initiatief van ons en het ministerie van VWS.

Een belangrijke doelstelling van ondersteuningsprogramma’s voor veranderingen in de langdurige zorg is het ontsluiten en delen van kennis en ervaring die binnen de programma’s wordt opgedaan met de rest van de sector. Om de kennis en ervaringen na afronding van een programma op een toegankelijke wijze en op een centrale plek te borgen, is langdurigezorg.nl ingericht.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl