Kennisplein
Nieuw Leren in de Zorg

Doel: Samen innoveren in de zorg door middel van leerinterventies die aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten en zorgprofessionals
Doelgroep: Zorgmedewerkers en studenten

Het Consortium Nieuw Leren in de Zorg is een innovatie- en ontwikkelplatform gericht op innovatieve leerinterventies voor zorgprofessionals. Goede, relationele en afgestemde zorg valt of staat met het samenspel in de gouden driehoek: cliënt, netwerk en zorgprofessional. Dat betekent dat zorgprofessionals zich voldoende deskundig en toegerust moeten voelen om daarbij aan te sluiten. Welke kennis en vaardigheden hebben zij daarvoor nodig? En hoe zorgen we ervoor dat ze het geleerde direct kunnen toepassen in de praktijk?

Het consortium richt zich op innovatieve leerinterventies voor zorgprofessionals, met als uitgangspunten:

  • Het perspectief van de cliënten en hun netwerk staat altijd voorop.
  • Kwaliteit ontstaat in de gouden driehoek: cliënt, netwerk, zorgprofessional.
  • Doen, reflecteren en leren van elkaar staan centraal. Ervaringen op de werkvloer en feedback van collega’s zijn immers de belangrijkste motivatie om gedrag te veranderen.
  • De producten zijn actueel, motiverend en makkelijk toe te passen in het dagelijks werk.
  • De producten sluiten aan op de individuele leerbehoeften.
  • De producten sluiten aan op de veranderingen in de zorg.
  • De producten zijn betaalbaar.

Actueel is een pilot waarbij KICK-protocollen worden uitgevoerd met Augmented Reality. Wil jij ook deelnemen? Kom bij het Consortium Nieuw Leren in de Zorg en leer en innoveer samen met andere organisaties.

Nieuw Leren in de Zorg is een initiatief van Vilans, Cordaan, Reinaerde, Santé Partners, Vilans, het ROC Midden Nederland en MBO Utrecht.

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior Adviseur
Jennie
Mast
Senior Adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl